0211_bedregardsdrift

Fritt vilt

Politiet på Gjøvik foreslår å heve aldersgrensen på førerkort for traktor. 16-åringer har ikke nok erfaring og utgjør derfor en risiko i trafikken, mener de.

Publisert

Bakgrunnen er at rektor ved Biri ungdomsskole vil forby elevene å kjøre traktor til skolen. Politiet poengterer at det så langt har vært få ulykker langs skolevegen, men sier de vet om en rekke ulykker på gardene. Hadde de sjekket statistikken, ville de oppdaget at det ikke er ungdommen, men først og fremst kårfolket som havner på ulykkesstatistikken.

Mulig det er noe vi enkle bondesjeler ikke forstår, men i vår verden innebærer forslaget om å heve aldersgrensen for traktorførerkort bare å skyve problemet foran seg. Skal ferskinger få erfaring, må de nødvendigvis ut på veien, enten de er 16 eller 18 år. Relativt sett tror vi det er flere 18-åringer i bil som er innblandet i ulykker enn 16-åringer i traktor.

Ja, det er farligere å kollidere med en traktor enn med en bil, enkelt og greit fordi traktoren ikke har støtabsorberende soner. Samtidig er det langt mellom alvorlige traktorulykker på vei, og de som skjer er ofte ikke relatert til landbruksdrift.

Vi tør påstå at 16-åringer som er oppvokst på gard, har fått diesellukta inn med morsmjølka og fått erfare maskiner i bruk på jordet, har et bedre utgangspunkt enn ungdommer flest for å ferdes i trafikken. Det fritar imidlertid ikke bondeungdommen fra å bruke sunn fornuft. Vi ser rett som det er ”rånetraktorer” med både tre og fire ungdommer i hytta. Det er lovstridig, på samme måte som du bryter trafikkreglene ved ikke å bruke bilbelte, eller å ikke være hensynsfull og aktpågivende i trafikken.

Om noen bryter rafikkreglene eller misbruker traktoren, skal ikke konsekvensen være nye regler og kollektiv avstraffelse, som vil medføre store konsekvenser for landbruksnæringa. Vi håper utsagnet fra Politiet på Gjøvik var en glipp, og at de innser at en håndheving av gjeldene regelverk er en bedre idé enn å heve aldersgrensa.

Når så er sagt, må vi innse at mange ønsker traktoren dit pepper’n gror, og at traktor på vei provoserer mange. Det er derfor svært viktig å unngå hendelser som resulterer i stupide forslag som rammer landbruksnæringa. Av den grunn må vi som kjører traktor vise mer omtanke for øvrige trafikanter, mjuke og harde, enn vi strengt tatt er pliktige til. God tur, ung som gammel!

Denne lederartikkelen er hentet fra Bedre Gardsdrift 2/2011

Bestill abonnement på Bedre Gardsdrift her

Last ned bladet eller enkeltsider elektronisk her

"
Powered by Labrador CMS