0613_bedregardsdrift

Framtida er presis

Fra Bedre gardsdrift 6/2013: «Presisjonslandbruk er ikke bare gøy for tekno-nerder. Det er også helt nødvendig for det framtidige landbruket.»

Publisert

Du kan skrive inn kommentarer nederst.

Presisjonslandbruket er for mange synonymt med satellitter og GPSmottaker. Men presisjonslandbruk er veldig mye mer. Det er kort og godt god ressursforvaltning, enten du er i fjøset eller på jordet. Presisjonslandbruk er i sin enklesteform en rekke med kjepper i hver ende av jordet når du skal spre kunstgjødsel eller at du bruker ei god vekt når du tildeler kraftfôr.

Presisjonslandbruk er ikke bare gøy for tekno-nerder. Det er også helt nødvendig for det framtidige landbruket. Innsatsmidlene blir stadig dyrere og marginene blir mindre. Tilgangen til kompetent arbeidskraft er allerede knapp. Kan du utnytte areal eller dyr litt bedre, spare deg for litt innsatsmildler, og få en middels traktorfører til å gjøre en bedre jobb, må du bare gjøre det. Presisjonslandbruk er dessuten miljøvennlig fordi bruken av kunstgjødsel og sprøytemidler blir mer presis.

Hvilket nivå du skal legge deg på kommer an på egen økonomi. Driver du et lite familiebruk, er kjeppen i enden av jordet et framskritt fra å kjøre på øyemål når du gjødsler. Driver du flere tusen mål har du kanskje allerede kjørt med autostyring i flere år, og er klar for å utnytte systemet videre.

Her er det bare å hive seg rundt og henge seg på, enten du satser på sporfølging, automatisk redskapsstyring, trådløst gjerde eller fôringsrobot. Vel å merke om du ellers er klar. Det hjelper nemlig lite om du har autostyring og maksimal presisjon omdu gjødsler med en spreder du ikke kjenner spredebildet til. Snorbeine kjørespor i eng full av høymole er et signal om at noe er galt.

Investering i presisjon krever også investering i kunnskap, og du må ha den grunnleggende agronomien i bunn. Så må du ta til deg alt du kommer over som lar deg spisse kunnskapen på ditt fagfelt, og du må ha muligheten til å omsette denne kunnskapen i praktisk handling. Først da får du utbyttet du skal ha av presisjonsutstyret – som i sin tur også krever ny kunnskap. Den er ikke alltid like enkel å skaffe fram. enkelte maskinforhandlere har gjort en stor nybrottsjobb og er kommet langt, men for mange er vegen lang til at de kan gi fullverdig støtte til kundene.

Om 10 år er autostyring like vanlig på en 100-hesters traktor som GPS er i bil i dag. Det skulle bare mangle, for om du har 20 cm avvik med ei tremeters slåmaskin, er det mer ”alvorlig” enn 30 cm på en seksmeters-kombinasjon. For neste generasjon på bruket er nok også satsing på presisjonslandbruk en fin gulrot. I alle tilfeller må noen gå foran. Det koster, både i kroner og strev. Derfor vil vi rose dem som stiller som prøvekaniner, og som deler sine erfaringer. Slike fører landbruket framover. Beint framover.

Powered by Labrador CMS