fartsgrense.jpg

Førerkortregler til besvær

Konsekvensen er at de unge håpefulle eller avløseren ikke har lov til å kjøre 50 km/h-traktoren på garden. I tillegg sliter entreprenører med å rekruttere folk som har lov å kjøre.

Publisert

For å regulere bruken av traktor, ble det for nær seks år siden innført begrensinger i førerrettighetene for traktor. Har du tatt førerkort etter 1.1.2005 må du ha vogntoglappen for å kunne kjøre 50 km/h-traktor. Tanken om restriksjoner på hvem som kjører de største og raskeste ekvipasjene er god, men begrensningene er innført uten å vurdere konsekvensene. Landbruket har nemlig fått et problem som vokser år for år: Samtidig som 50 km/h nærmest er blitt standarden på større, nye traktorer, er det stadig færre som har lov til å kjøre dem.

Vogntoglappen koster gjerne nærmere 100 000 kroner. En slik utgift tar de færreste seg råd til. Konsekvensen er at de unge håpefulle eller avløseren ikke har lov til å kjøre 50 km/h-traktoren på garden. I tillegg sliter entreprenører med å rekruttere folk som har lov å kjøre. Lastebilnæringa er nok godt fornøyd med utviklingen. De vil at traktorer skal gå så sakte som mulig slik at det er lettere å kjøre forbi. God teori som fungerer dårlig i praksis. På mange veistrekninger er trafikken rett og slett for stor eller vegbana for smal til at det er mulig å kjøre forbi. Dyktige og erfarne traktorførere vil bruke minst mulig tid på vegen. De ønsker ikke å bli pålagt dårlig gjennomtenkte førerkortregler som gjør dem til trafikksinker.

Samferdselsdepartementet har sagt seg villig til å se på føreropplæringa, men så langt har ingen ting skjedd. Dette er nok et eksempel der landbrukets behov ikke blir ivaretatt, og vi ber derfor innstendig om at departementet og Bondelaget snarest tar grep.

Denne lederartikkelen er hentet fra Bedre Gardsdrift nummer 10 2010

Bestill abonnement på Bedre Gardsdrift her

eller last ned bladet elektronisk her

"
Powered by Labrador CMS