penger - bredde
penger - bredde

Bønder går ikke konkurs

Hegnar & Co ynder å framstille bonden som en stor parasitt med snabelen stukket djupt ned i statskassa. Han hyler støtt om hvor mange penger bonden tilraner seg fra fellesskapet. Men har Herr Hegnar noen gang regnet på hvor mye konkurser koster det norske samfunnet? Da er vi redd han må fram med kalkulatoren.

Publisert

Ferske tall fra Statistisk sentralbyrå viser at seks av ti nyetablerte bedrifter går konkurs i løpet av de tre første årene. Mest utsatt er foretak innen hotell- og restaurantnæringa.

"

Her er konkursraten hele 1,22 prosent. Tilsvarende tall for bedrifter innen jord- og skogbruk er 0,03 prosent.

Det er med andre ord førti ganger større sjanse for at en restaurant går konkurs enn at en bonde går på dunken.

Hva koster finansskandalene?

Når konkurser inntreffer i de sfærer som Hegnar ferdes i og skriver om, kan vi virkelig begynne å snakke om beløp.

Store finansskandaler blir riktignok slått opp i media, men det er få som stopper opp og regner ut hvilke kostnader dette påfører fellesskapet, som Hegnar er så opptatt av.

Men da har pipa fått en anna lyd: Det er viktig å løpe risiko for å skaffe arbeidsplasser, heter det nå.

Få inkassokrav mot bønder

Inkassokrav rettet mot bønder er sjelden vare. Stabilitet og nøysomhet gjør dem til gode betalere.

Bønder har dessuten god betalingsmoral. Det er kanskje dumsnilt å følge de gamle dyder om å gjøre opp for seg så lenge konkursryttere og andre galopperer fra gjelda si?

Powered by Labrador CMS