Forbudt for traktor skilt 306_3
Forbudt for traktor skilt 306_3

Skilter med professor

Reaksjonene fra Statens vegvesen lot ikke vente på seg etter at vi skrev på nettsida at traktorer som går i 40 km/t har lov å kjøre på veg merket med forbudsskilt 306.3.

Publisert

Én av e-postene vi har mottatt fra Statens vegvesen inneholder en tolkning som professor Gunnstein Akselberg ved Universitetet i Bergen har gjort av setningen ”Forbudt for traktorer og for motorredskap konstruert for en hastighet mindre enn 40km/t”.

Akselbergs tolkning er som følger:

Den filologiske tolkinga er grei. Det er to tilhøve som er viktige her:

1. Konjunksjonen og sidestiller to preposisjonsfraser: "konstruert for en hastighet mindre enn 40 km/t" er underledd berre til "motorredskap". Då forstår eg det slik at det er totalforbod mot traktor. Det er ikke noko krav om komma mellom preposisjonledd, sjølv om det i dette tilfellet kunne gjort teksten klårere.

2. Dei to for-ane skulle gjera det klart nok, bl.a. filologisk, at det er to ulike ledd vi har med å gjera.

Den filologiske konklusjonen skulle såleis vera at det er totalforbod mot traktor og forbod mot motorreiskapar som er konstruerte for mindre enn 40 km/t.

Behov for skiltombud?

Hvordan i huleste kan myndigheten forvente at normale folk skal forstå hva skilt 306.3 betyr, når de sjøl må ty til en språkprofessor for å tolke setningen?

Fornyingsminister Heidi Grande Røys har startet et pilotprosjekt for å vaske ut uforståelig og dårlig språk i offentlige brev og skjemaer. Hun sier blant annet at offentlig sektor skal være enkel og grei å forholde seg til for innbyggerne, og at et demokrati ikke kan fungere hvis folk ikke skjønner hva det offentlige skriver.

Vi foreslår at ministeren inkluderer nevnte setning i prosjektet. Eller hva med å utnevne et skiltombud?

Powered by Labrador CMS