Tresking

14 prosent avlingsøking – mindre matkorn

Årets kornhøst er forventa å ligge 14 prosent over gjennomsnittet for de siste fem åra, viser prognosen fra Norske Felleskjøp etter at september er over. Derimot må vi regne med mindre norsk korn i brødet utover vinteren.

Publisert

Årets kornhøst ble god for dem som fikk sæden tidlig i jorda - og for dem med høstkorn.

Prognosen er justert noe opp fra august måned etter at Norsk Landbruksrådgiving melder om gode avlinger, spesielt høsthvete og for dem som rakk å så tidlig. Fortsatt står en del korn ute.

Mindre norsk korn i brødet

Matkornandelen for hvete er i prognosen satt til 35 prosent og for rug på 65 prosent. Dette er noe lavere enn for snittet de siste fem åra. Så langt er matkornandelen 29 for hvete og 68 for rug. Det er bakekvaliteten (lavt falltall) og lavt proteininnhold som gjør at det blir mindre norsk korn i brødet til vinteren.

Neste kornprognose er venta 19. november. Da får vi håpe alt kornet er i hus!

Kornarealet krymper

På bakgrunn av søknadene om produksjonstillegg viser tall fra Landbruksdirektoratet at årets kornareal er gått ned. Fra i fjor har det minka med 20 800 dekar til forventa 2 846 100 dekar.

Powered by Labrador CMS