Kjøtt i Nordland
Kjøtt i Nordland

Full fart på kjøttet i nord

Gjennom prosjektet Kjøtt i Nordland håper fylket å øke kjøttproduksjonen etter flere år med underdekning. Det burde være lett match for grovfôrfylket med så mange flinke bønder, mener Fylkesmannen.

Publisert

Nordland har alle naturgitte forutsetninger for å kunne øke kjøttproduksjonen. Foto: Fylkesmannen i Nordland

Fylkesmannen i Nordland har gjennom utredningsarbeid og ved å stille økonomiske midler til rådighet etablert et stort kompetanse- og rekrutteringsprosjekt på kjøtt i Nordland. For å klare dette trengs det både økt kompetanse og rekruttering. Målet med prosjektet er at det skal være med på å styrke økonomien i landbruket i fylket.

7,8 millioner i prosjektmidler

Prosjektet eies formelt av Felleskjøpet Agri SA. I tillegg inngår alle de store aktørene på landbruksområdet i Nordland som samarbeidsparter i prosjektet. Dette gjelder næringsaktører som Nortura og TINE, og organisasjoner som Nordland bondelag, Nordland bonde- og småbrukarlag, Norsvin Nordland, Tyr Nordland og Nordland Sau og geit.

Prosjektet har en totalramme på i overkant av 7,8 millioner kroner over en treårsperiode, noe som er stort i Nordlandssammenheng. Tove Berre er prosjektleder.

Alle kjøttslagene skal med

Prosjektet vil dekke hele Nordland med en rekke aktiviteter og skal være åpent for alle gardbrukere uavhengig av organisasjonstilknytning.

Svineprodusentene i Nordland har gjennom en årrekke jobbet systematisk og godt med kompetanse og nettverk. Dette har resultert i ei godt etablert svinenæring i fylket. Aktørene i prosjektet ønsker derfor å overføre erfaringene fra svinenæringa til de øvrige kjøttslagene. Både på storfekjøtt og delvis også på småfekjøtt har det vært en underdekning de siste åra, noe som landbruket i Nordland nå ønsker å gjøre noe med. Det nye prosjektet, Kjøtt i Nordland, omfatter derfor alle kjøttslagene.

Mer informasjon finner du på prosjektets facebookside.

"

Relaterte artikler

Powered by Labrador CMS