måleband

Ta brystmålet på kalven!

Lag deg en rutine med å måle brystomfanget for å holde et øye med kalvens utvikling og vekst. Det blotte øyet er ikke nok alene.

Publisert

Det er viktig at kalven er rolig og tillitsfull før du drar fram målebåndet. Foto: colourbox.com

Oppfordringen kommer fra Erik Brodshaug, ekspert på fôring hos Tine Rådgving. De siste ukene har kalven vært i sentrum for artiklene som har vært publisert på hjemmesida til Tine Rådgiving. Dagens råd er altså å ha et måleband i lomma neste gang du skal i fjøset. Når du omgås kalvene daglig er det lett for å bli «blind» og ikke se de små endringene i utviklinga. Du skal ikke bare stole på ditt eget øyemål, men sett av litt ekstra tid til kontrollmåling.

Pålitelig metode

Å veie kalven er den sikreste måten for å vurdere veksten til kalven. Men alle har ikke ei dyrevekt for hånda og det er mer styr å gjennomføre veiinga. Et målebånd tar ikke rare plassen i lomma og brystmåling er en kurant kontrollmetode som sammen med visuelle vurderinger skaffer du deg en god oversikt over helsetilstanden og næringsopptaket til kalven.

Slik måler du riktig

Kalven må ikke få en stressende og ubehagelig opplevelse av målingen. Det er derfor en fordel ikke å være aleine om målejobben. Fanghekk kan være et nyttig hjelpemiddel, men da bør kalvene være vant til å bli fiksert.

  • Kalven må stå mest mulig naturlig, være rett i ryggen og ha hodet framover
  • Legg målebandet rett bak forbeina og over manken
  • La båndet ligge inntil dyrekroppen uten stramming. Stram så inn 2 cm i forhold til utgangspunktet og les av målebåndet!

Last ned kontrollskjema

Kalvens brystomfang og størrelse må sees i sammenheng med alderen. For å vurdere måleresultatene har Tine lagd et kontrollskjema som du kan laste ned her. Kalven bør befinne seg på eller over den grønne linja i midten. Ved å markere punktet for kalvens alder og brystomfang vil en straks se om kalven er for liten eller stor nok.

En gjennomsnittlig tilvekst i mjølkefôringsperioden på over 700 g/dag er ønskelig sett i forhold til vekstevne og mjølkeytelse seinere i livet. Anbefalt mål og vekt ved 3 mnd

"

  • Kviger som skal kalve ved 2 års alder, bør måle 103-105 cm (ca 108 kg)
  • Okser bør måle 106-107 cm (ca 116 kg). Gjerne høgere i besetninger med intensiv framfôring

Kontrollskjema fra Tine for brystmål av kvigekalver. Målet er at flest mulig kalver skal komme over den grønne linja i midten.

Relaterte artikler

    Powered by Labrador CMS