Kritisk for vestlandsk raudkolle

Mens alle de andre gamle storferasene har hatt en økning i antall avlskyr det siste året, er det fem prosent færre vestlandsraudkoller.

Publisert

Riktignok har rasen vært kritisk truet siden tidlig på 1990-tallet, men de siste fem årene har populasjonen ligget relativt jevnt på 130-140 avlskyr. Med et så lavt utgangspunkt er det svært kritisk når rasen har en nedgang på fem prosent sist år. Det hviler derfor et stort ansvar på de avlskyrne som er igjen og deres eiere, skriver Nibio på sine hjemmesider, vel vitende om at rasen opplever en stor etterspørsel etter livdyr.

Oppgang for telemarkfeet

De siste årene har telemarkfeet fått stor oppmerksomhet fordi den kjente rasen med lange og stolte tradisjoner hadde kommet under grensen på 300 avlskyr. Årets tall viser at telemarkfeet har klart å komme seg over det magiske 300-tallet og sammen med østlandsk rødkolle har rasen i løpet av det siste året endret status fra «kritisk truet» til «truet».

Østlandsraudkolla øker mest

Østlandsrødkolla har gjort et markert hopp det siste året med en prosentvis økning på hele 38 prosent - den største økningen blant alle de seks bevaringsverdige storferasene.

Antall avlskyr har økt fra 129 til 306 i perioden 2011-2015, noe som tilsvarer en økning på 135 prosent Det er antall ammekyr som bidrar mest til økninga, men det er også blitt 29 prosent flere mjølkebesetninger og 59 prosent prosent flere avlskyr i mjølkelkebesetningene.

Flere lyspunkter

For de tre rasene vestlandsk fjordfe, dølafe og sidet trønder- og nordlandsfe (STN) er situasjonen relativt stabil og positiv. Både vestlandsk fjordfe og dølafe har hatt en solid framgang med henholdsvis 23 og 20 prosent, mens STN har hatt den laveste økninga med bare seks prosent.

Målet er 3000 avlskyr

Framgangen for telemarkfeet og østlandsrødkolla er gode nyheter for disse to rasene samtidig som nyheten må brukes som inspirasjon til fortsatt innsats heller enn å tro at rasen er reddet. Det er først når vi kan registrere flere enn 3000 avlskyr av en rase at den ikke lenger vil bli regnet som truet og vi kan fjerne den fra husdyras «rødliste».

For alle rasene sett under ett er trenden at økningen i populasjonene først og fremst er ammekyr, sjøl om også at antall kyr som holdes i mjølkebesetninger øker.

Powered by Labrador CMS