Analysen av mjølkeprøven gjøres på Mastittlaboratoriet i Molde. Foto: Synnøve Strand Flemmen, Tine

Mjølka avslører drektighet

En drektighetstest på mjølka kan tas allerede 28 dager etter bedekning. Mjølkeprøven sendes med tankbilen for analyse.

Publisert

Det er Mastittlaboratoriet i Molde som står for analysen. Det skjer ved at proteinet pregnancy associated glycoprotein (PAG), skilles ut fra embryoets fosterhinner. Dette proteinet er spesifikt for drektighet og kan påvises både i mjølk og blod. Testen har en sikkerhet på 97-98 prosent. Åtte til ti dager etter at du sendte prøven med mjølkebilen, kan du avlese analyseresultatet via Husdyrkontrollen.

Drektighetstesten PAG gjelder både for ku og geit og er utviklet av Geno og Tine i samarbeid. Testen er ment som et supplement til vanlig drektighetskontroll gjort av veterinær eller semintekniker, skriver Geno.

Powered by Labrador CMS