Foods og Norway
Foods og Norway

Foods of Norway klar til start

I løpet av denne måneden starter forskningssenteret Foods of Norway opp sin virksomhet på Ås. Målet er å utvikle fôringredienser av norske bioressurser – som et alternativ til soya.

Publisert

Professor Margareth Øverland leder forskningssenteret Foods of Norway. Foto: Gisle Bjørneby

Prosjektet løper over åtte år med et totalbudsjett på 192 millioner kroner. Norges forskningsråd finansierer prosjektet med 12 millioner årlig, mens NMBU og næringspartnere går inn med tilsvarende beløp årlig. Næringspartnerne er: Felleskjøpet, Felleskjøpet Fôrutvikling, Biomar, AquaGen, Norsvin, Geno, Tine, Nortura, Biomega, Viken skog, Borregaard, Seaweed Energy Solution, Norilia, YARA og Animalia.

Lederen for senteret er professor Margareth Øverland.

Industri og forskning hand i hand

Industripartnerne har høye forventninger til storsatsingen.

– For oss er Foods of Norway et prestisjeprosjekt og forventningene våre er høye. Dette er et stort, langsiktig og innovativt forskningsprosjekt, som muliggjør tett samarbeid og synergieffekter mellom industri og forskningsmiljøet ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU), sier Jessica Kathle, seniorrådgiver i Norsk Landbrukssamvirke i et intervju på hjemmesida til NMBU.

Kathle tror at Foods of Norway vil kunne danne grunnlag for økt norsk fôrproduksjon og redusert fôrimport.

Én ny fôringrediens innen år 2022

Daglig leder i Felleskjøpet Fôrutvikling (FKF), Knut Røflo, sier seg enig med Kathle:

– I Foods of Norway vil forskere og industripartnere bygge videre på og forbedre eksisterende kunnskap for å utvikle råvarer som er mer bærekraftige og som kan ha positive helseeffekter for husdyr og forbruker.

FKFs ambisjon er at forskningssamarbeidet innen 2022 skal resultere i minst én kommersiell fôringrediens som enten vil øke fôreffektiviteten eller redusere fôrkostnadene.

– Ny kunnskap og innovative løsninger er avgjørende for oss. Derfor vil vi delta aktivt i forskningsprosjektet. Vi vil ha én person ansatt i Foods of Norway for å teste og dokumentere nye fôringredienser, sier Røflo.

Kan gjær erstatte soya?

Foods of Norways industripartner Borregaard har et avansert bioraffineri for å produsere en lang rekke produkter og høyverdige kjemikaler fra lignocellulose. Teknologidirektør i Borregaard, Gudbrand Rødsrud, tror at kombinasjonen av rike naturressurser, bioraffinerier i verdensklasse og et tverrfaglig forskningssenter er en suksessoppskrift.

– Hvis noen kan klare det, så er det oss.

Borregaard vil levere sukker som er utvunnet fra grantrær og biomasse fra gjær som skal brukes i dyre- og fiskeforsøk. Tidligere forskning har påvist flere positive helseeffekter ved å bruke gjær framfor soya som proteinkilde i fiskefôr.

– En hovedutfordring er pris, ettersom produksjonskostnadene på gjær er for høye til å gjær alene kan kunne konkurrere med soya som proteinkilde. Hvis vi gjennom Foods of Norway kan dokumentere flere kvaliteter ved en proteinkilde som gjær, vil det bety at vi kan promotere et nytt, og bedre produkt. En slik solid kunnskapsbase vil være avgjørende for kommersialisering, sier Rødsrud.

(Kilde:NMBU)

Relaterte artikler

    Powered by Labrador CMS