Fautbua i Femundsmarka. Foto: Geir Wagnild
Fautbua i Femundsmarka. Foto: Geir Wagnild

Hva med gratis koie-tur i sommer?

Statskog har over 120 ulåste koier og buer som du fritt kan benytte. Fautbua (bildet) i Femundsmarka står og venter på deg.

Publisert

Men også i andre deler av Østlandet og Nord-Norge er det også mange koier.

– I noen områder ligger de åpne husværene våre så tett at du kan legge opp til en langtur uten å måtte dra rundt på et telt i sekken, sier Nils Aal, fagsjef for friluftsliv Statskog.

God tur!

– På nettportalen godtur.no finner du både Statskogs koier og åpne husvære som eies av lokale jeger- og fiskerforeninger avmerket i samme kart, så mulighetene for å lage seg ruter med gratis overnatting blir flere, sier Aal. (For å få godtur.no-oversikten går du inn på menyvalget ”Kart” og videre til ”Anlegg og turmål”. Husværene dukker opp i kartet når du så velger ’’Åpent husvære”. )

Fri for internett-tilgang

Flertallet av de åpne husværene har fortid som overnattingssted for tømmerhoggere og tømmerfløtere. Blant de åpne husværene finnes også våningshus på gamle fjellgårder, jakt- og fiskebuer, stabbur og andre små krypinn med en egen forhistorie.

Felles for dem er at standarden er spartansk, med garanti for at trådløst internett ikke er lagt inn. Det er ikke et sted man skal slå seg ned for et lengre opphold, men for en hvil eller en overnatting eller to.

En uoppdaget oase

– Vi ser gjerne at flere tar de åpne husværene våre i bruk. I Femundsmarka er koiene godt besøkt, mens andre steder har mange koselige koier kapasitet til mye mer bruk enn i dag, sier Torkel Skoglund, seniorkonsulent for jakt, fiske og friluftsliv i Statskog.

De åpne husværene er langt på vei fortsatt en hemmelighet for offentligheten.

Gjør koia klar til nestemann!

Statskogs folk fører med ujevne mellomrom tilsyn med husværene, men tilbudet er avhengig av at brukerne selv tar ansvar for at også andre får gode turopplevelser. Det er en god, gammel speiderregel.

– Du oppfordres til å gjøre klart til neste bruker. Det betyr å rydde og ta med seg avfall. Legg gjerne klar litt ved til neste gjest også, sier Nils Aal i Statskog.

nyheter skog friluftsliv

Powered by Labrador CMS