El-traktoren Jumbo egner seg godt til radrensing og andre lettere oppgaver. Men også til å skrape møkk inni fjøset.
El-traktoren Jumbo egner seg godt til radrensing og andre lettere oppgaver. Men også til å skrape møkk inni fjøset.

El-traktoren like om hjørnet?

SVERIGE: Institutet för jordbruks- och miljöteknik (JTI) har gjort en forstudie som viser at en sjølkjørende, batteridrevet traktor kan ta seg av mange oppgaver på et gardsbruk.

Publisert

Arbeidsoppgaver som sprøyting og radrensing, er to eksempler i gardssammenheng. I kommunal virksomhet kan grasklipping og gatefeiing være aktuelt.

Skulle lage hybrid-traktor

Målet med den ettårige studien til Oscar Lagnelöv ved JTI var opprinnelig å se på et konsept for en hybridtraktor som vekselvis var drevet av el og av en forbrenningsmotor. Dette for å få ned behovet for fossil energi i landbruket.

-Men vi fant ut at batteridrift rekker for en stor del av arbeidsoppgavene på et gardsbruk, forteller Oscar Lagnelöv.

En traktor i mellomklassen

Forstudien har munnet ut i designbeskrivelse av en liten, kompakt firehjulsstyrt traktor, kalt Jumbo, som kan utstyres med ulike typer redskap. I første rekke satser forskerne på en traktor i området 50-100 kW. Den skal være 90 prosent sjølkjørende og kan enten styres av en operatør i et kontrollrom eller av en fører på plass i traktoren.

Se en demonstrasjonsvideo av Jumbo.

Mye billigere i drift

Instituttet samarbeider både med Valtra, Atlas Copco, industridesignbyrået Lighthaus, SSAB og Ålö. Nå håper forskeren å ta ideen videre. Inntil videre vil det være nødvendig med en kombinasjon av el-drift og en forbrenningsmotor til de tyngste oppgavene på garden. Målet er å bygge en prototyp av Jumbo som ikke bare gir mindre negativ klimapåvirkning, men som også blir langt billigere i drift enn en dieselmotor. Utslippet fra en el-traktor blir bare 7,5 prosent av det en dieselmotor slipper ut og drivstoffkostnadene minsker med 95 prosent.

Døgnkontinuerlig drift

En el-traktor består av færre bevegelige deler, noe som skulle medføre mindre reparasjonskostnader, hevder Lagnelöv. Riktignok blir el-traktoren dyrere i innkjøp, men med sjølkjørende teknikk, skal det i teorien være mulig å kjøre døgnet rundt. Det betyr at behovet for personal avtar.

Powered by Labrador CMS