Foto: Colourbox
Foto: Colourbox

Bille-boogie i oktober

Nibio har gjort undersøkelser på et plantefelt i Vestfold. 70-90 prosent av plantene var helt eller delvis fri for nåler midt i oktober.

Publisert

Skadegjøreren er bredsnutebillen Strophosoma capitatum. Billa har ikke er norsk navn. Den er allikevel helt vanlig å finne i skogbunnen her til lands, men den har levd ganske anonymt, og har tidligere bare gjort liten eller ingen skade. Til sammenligning er gransnutebilla tre ganger så stor.

– På en skogeiendom i Hof i Vestfold der 17 000 planter ble satt ut i 2019 var 70-90 prosent av plantene helt eller delvis uten nåler midt i oktober, forteller forsker Inger Sundheim Fløistad i Nibio.

Angrep flere plasser

Det er rapportert om slike skader flere andre plasser i Vestfold, samt Buskerud, Hedmark og Østfold. Skadene billa gjør er lett å forveksle med for eksempel tørke eller andre skader. Nærmere inspeksjon av plantene med lupe viser både tydelige gnageskader og fra en til tre biller på ei plante.

Plantene kan overleve

Billene skader vanligvis ikke knoppene og går oftest på gran, men kan også gå på andre arter. De minste plantene har en mulighet til å overleve hvis de er godt etablert og unngår beiting neste sesong.

Nibio oppfordrer skogeiere til å undersøke plantefelter til våren for å vurdere om det er behov for suppleringsplanting.

Relaterte artikler

    Powered by Labrador CMS