Kjølmark i jorda går ut over avlingene i økende grad, men du kan ta grep.
Kjølmark i jorda går ut over avlingene i økende grad, men du kan ta grep.

6 råd for å unngå kjølmark

Kjølmark er et økende problem i potet, men du kan ta grep for å unngå at problemet vokser seg for stort.

Publisert

Kjølmark er larvene til smellere, en type biller. Larvene er gulbrune og lever av røtter, stengler og knoller på poteter og andre rotvekster. De senere år har avlingstapet i potet som følge av kjølmark økt.

Nå har NMBU, Nibio, Bama, Gartnerhallen, Norsk Landbruksrådgiving og tre potetprodusenter hatt et prosjekt gående de siste tre åra for å lære mer om smellere.

Kan leve opptil seks år i jorda

De har blant annet funnet at åkersmeller fortsatt er den vanligste arten, men at også svartsmeller og jordsmeller er mye vanligere enn tidligere antatt.

Smellere flyr lite, så problemer oppstår gjerne der det har vært problemer før, og larvene, altså kjølmarken, kan leve tre til seks år i jorda.

De legger egg i gras eller der det er grasugras, og de trives best når de ikke blir forstyrret. Redusert jordarbeiding kan dermed øke problemet, mens pløying i august kan skade larver og pupper og gjøre at de blir mat for fugler og insekter.

Dette kan du gjøre selv

Den nye kunnskapen gjør at de nå går ut med seks konkrete råd om hva du kan gjøre for å redusere problemet på egen gard:

  • Unngå å dyrke poteter på arealer som man vet har et kjølmarkproblem
  • Unngå gras og korn i vekstskiftet
  • Unngå redusert jordarbeiding i vekstskiftet
  • Høst tidlig dersom du har en utfordring med kjølmarkangrep
  • Bruk av lokkefeller kan fortelle om fare for angrep neste år
  • Bruk økt jordarbeiding på arealer med kjent kjølmarkproblem

Vil du lære mer om potetproduksjon?

Førstkommende torsdag, 18. august, går Potato Scandinavia av stabelen. Da kommer hele potetbransjen til Grinder gård i Solør for en dag i potetens tegn.

I tillegg til maskinutstilling og demoer av forskjellig utstyr, blir det også fagforedrag for deg som vil lære mer om ulike sider ved potetdyrking. Hele programmet finner du på nettsiden potatoscandinavia.no.

Powered by Labrador CMS