Bønner for norske bønder

Prosjektleder Anne Kjersti Uhlen (lengst til høyre på bildet).

FutureProteinCrops er et prosjekt som skal undersøke hvilke sorter av åkerbønner som egner seg for dyrking i Norge.

Publisert

Prosjektet skal berede grunnen for et norsk foredlingsprogram for åkerbønner og andre proteinvekster. Oppdraget er kort og godt å finne fram til det sortsmaterialet som passer for norske forhold. Det betyr å løse viktige agronomiske utfordringer i dyrkinga og ikke minst se på sjukdomsbildet og mulige skadedyr.

Norske sorter på sikt

Noe av problemet med å dyrke åkerbønner i Norge har til nå vært sein modning. Derfor blir en av oppgavene i prosjektet å finne fram til sorter som modnes tidligere.

God sjukdomsresistens vil være et annet viktig tema. Utvikling av dyrkingsteknikker med vekt på faktorer som såtid, såmengde, gjødsling og soppsprøyting inngår også.

Danke ut soya

Å finne ut hvilke kvalitetsegenskaper som er viktige når en skal bruke åkerbønner i kraftfôr er også en del av prosjektet. Det kan åpne for å erstatte deler av importert soya med kortreist, norskproduserte protein. Ved siden av åkerbønner kan erter være en aktuell proteinkilde.

Prosjektet er finansiert av Forskningsmidlene for landbruk og matindustri og er et samarbeidsprosjekt mellom NMBU, Nibio og Nofima, Graminor AS, Felleskjøpet Agri og Norgesfôr. Prosjektleder er professor Anne Kjersti Uhlen, NMBU. Prosjektperiode går fram til 2025.

Powered by Labrador CMS