Jordpakking kan redusere avlingene med over ti prosent.
Jordpakking kan redusere avlingene med over ti prosent.

Kan kalk bedre mekanisk jordløsning?

Er det mulig å løsne pakket jord, og hvilke tiltak er i så fall best? Det har forskere ved Nibio forsøkt å finne svaret på.

Publisert

Gjennom prosjektet Optikorn er Nibio og samarbeidspartnere i gang med å undersøke ulike måter å forbedre jordstrukturen etter pakkeskader. Prosjektet er ikke ferdigstilt ennå, men noen svar har de funnet så langt. Ett av dem er at mekanisk jordløsning ikke alltid fungerer.

Mekanisk jordløsning med jordløsner nemlig gitt positive resultater kun i en tredjedel av forsøkene.

Kollapser

– Det er mange årsaker til at bare en tredel av forsøkene har gitt positive resultater. En grunn at det er veldig vanskelig å ta vare på den løse jordstrukturen etter jordløsningen. Det er rett og slett stor risiko for at du løser jorda veldig mye, og at jordstrukturen klapper sammen etterpå, sier Seehusen.

En mulig løsning på dette kan være strukturkalking, hvor kalk kan bidra til å stabilisere jordstrukturen. Resultatene blir klare senere i år.

Forebygg heller enn å reparere

Seehusen er likevel klar i sin anbefaling.

Till Seehusen
Till Seehusen

– Forebygging er best, og du må huske på at jordløsning betyr en ekstra arbeidsoperasjon. Det koster både diesel og er arbeidskrevende.

Powered by Labrador CMS