De med mjølkerobot fra Lely er de første som får tilgang til den nye funksjonen i Mimiro.

Nå registreres kraftfôrmengden automatisk

Lely-brukere får nå automatisk overføring av kraftfôrforbruk inn til Mimiro og Kukontrollen.

Publisert

Det skjer som følge av at NCDX nå er videreutviklet til å omfatte både mjølk og kraftfôr.

Ifølge pressemeldingen skal Mimiro nå beregne både daglig mjølkemengde og kraftfôrmengde på kyrne. Bonden trenger da ikke taste inn dette selv.

– Det spiller ingen rolle om kyrne spiser alt kraftfôret sitt i mjølkeroboten eller om de har tilgang til fôrstasjoner i tillegg. Alle besøk blir registrert, og det er hva kua har tatt ut av rasjonen sin som blir registrert, heter det i pressemeldingen.

Fra sju til fire dager

Samtidig endres beregningen fra sju dagers snitt til gjennomsnitt av alle mjølkinger og kraftfôrbesøk siste fire døgn (96 timer). De som har hatt egen rapportering til Husdyrkontrollen før, kan dermed ikke sammenligne nye og gamle verdier direkte.

Endringen er innført for å følge internasjonalt regelverk for beregning av ytelse i robotfjøs.

Foreløping kun for Lely

Løsningen er foreløpig tilgjengelig kun for kunder av Lely/Fjøssystemer, men det er ventet at andre mjølkeroboter vil bli knyttet til senere.

– Det jobbes med saken, men vi kan ikke si noe om tidsperspektivet, sier en representant fra Mimiro til Bedre Gardsdrift.

Dette er NCDX

  • NCDX er en forkortelse for Nordic-Cattle-Database-Exchange.
  • Det er et nordisk samarbeidfor datautveksling mellom utstyrsleverandørene og de nasjonale Kukontrollene
  • Data overføres kontinuerlig og helautomatisk.

Relaterte artikler

    Powered by Labrador CMS