Av den samla kjøttproduksjonen i 2016, økte fjørefekjøtt mest. Foto:colourbox.com
Av den samla kjøttproduksjonen i 2016, økte fjørefekjøtt mest. Foto:colourbox.com

Fjørfekjøtt økte mest i 2016

Total kjøttproduksjon økte med 3,5 prosent fra 2015 til 2016. Størst var økningen i fjørfeproduksjonen med 5800 tonn.

Publisert

Samla kjøttproduksjon kom opp i 344 100 tonn i 2016, melder Statistisk sentralbyrå. Alle kjøttslagene økte produksjonen, men største var altså økningen hos fjørfe. Av den samla kjøttproduksjonen utgjorde svin 40 prosent, fjørfe 29 prosent, storfe 24 prosent og sau åtte prosent.

Rogaland topper lista både for svin-, fjørfe-, sau- og storfe-produksjonen.

Svin

Det ble produsert 137 000 tonn svinekjøtt i 2016. 29 prosent av dette bare i Rogaland. Deretter fulgte Nord-Trøndelag og Hedmark med 14 prosent hver. Østfold, Oppland og Vestfold sto hver for seg for sju prosent.

Fjørfe

Fjørfeproduksjonen er konsentrert til de fem fylkene Rogaland, Østfold, Hedmark, Nord- og Sør-Trøndelag. I 2016 ble 87 prosent av den totale produksjonen på 98 300 tonn produsert i disse fylkene. Rogaland hadde den største produksjonen med 20 prosent, tett fulgt av Østfold og Hedmark, med respektive 19 og 18 prosent. Nord-Trøndelag produserte 17 prosent av fjørfekjøttet, mens Sør-Trøndelag sto for 12 prosent.

Storfe

Av i alt 81 700 tonn storfekjøtt, ble 17 prosent produsert i Rogland. Deretter fulgte Oppland med 15 prosent og Nord-Trøndelag med 11 prosent.

Sau

En femtedel av de 26 000 tonnene med sauekjøtt kom fra Rogaland i 2016, mens 13 prosent kom fra Oppland. Fylkene Hordaland, Sogn og Fjordane og Nordland hadde hver for seg ni prosent av sauekjøtt-produksjonen.

Relaterte artikler

Powered by Labrador CMS