Antall fødte føll av Norsk fjordhest økte betraktelig i 2016. Foto: colourbox.com
Antall fødte føll av Norsk fjordhest økte betraktelig i 2016. Foto: colourbox.com

Norsk fjordhest på offensiven

I 2016 kom det 129 fjordhest-føll til verden, mot 83 føll året før. Norsk fjordhest regnes fortsatt som en trua rase.

Publisert

Økningen i antall føll gleder Norsk Fjordhestsenter, som er et nasjonalt kompetansesenter som har som til oppgave å fremme fjordhesten som nasjonal rase gjennom nasjonale mål og strategier innen avl og bruk av fjordhesten. Stortinget har da også bevilget 2,3 millioner kroner til Norsk Fjordhestsenter, skriver Landbruks- og matdepartementet.

Fjordhestsenteret kan opplyse om at 70 prosent av hoppene blir drektige ved inseminering på seminstasjonen deres. Ved bruk av «naturmetoden» blir bare om lag halvparten av hoppene med føll.


Norsk fjordhest

I dag er det kring 5000 fjordhestar i Noreg, og 70 000 i verda. Alle desse har felles opphav frå Nordfjord. Fjordhesten har sterke røter på Vestlandet og vert rekna som ein av dei eldste hesterasane i verda.

Raseorganisasjonane og dei nasjonale hestesentra samarbeider tett om bevaringsarbeidet av hesterasane. Bevaringsarbeidet har som mål å auke hestetalet i dei norske rasane. 

(Kilde.:Landbruks- og matdepartementet)

Relaterte artikler

Powered by Labrador CMS