Grønt Maskin retter seg inn mot grønnsaksmarkedet. Denne Asa Lift gulrotopptakeren er i drift hos familien Stokkeland, som vi omtalte i gardsanalysen i BG 03/2018. Foto: M. Mo Opsahl
Grønt Maskin retter seg inn mot grønnsaksmarkedet. Denne Asa Lift gulrotopptakeren er i drift hos familien Stokkeland, som vi omtalte i gardsanalysen i BG 03/2018. Foto: M. Mo Opsahl

Samler grønt i ett selskap

Ole Chr. Bye AS og Bjerknes Maskinforretning AS har fusjonert og blitt til Grønt Maskin AS. Hva betyr det for kundene?

Publisert

Fra tidligere har Harald Bjerkes Eftf. lagt innunder Ole Chr. Bye AS. Nå er altså alle tre samlet under Grønt Maskin AS.

– Du kan si at det har vært en opprydding av alle navnene. Det er også lettere å framstå som én, ikke minst når det gjelder markedsføring, sier Helge Randem, som er daglig leder i Grønt Maskin AS.

Samlet i Rygge

Han legger til at en sammenslåing var nærliggende all den tid de jobber mot de samme kundene. Siden 2016 har de da også hatt samme ledelse.

Fusjoneringen ble en realitet før påske i år. Samtidig flyttet det som før var Ole Chr. Bye fra Rakkestad til nye lokaler i Rygge.

Fortsatt heleid av Felleskjøpet

Fusjoneringen endrer ikke noe på eierstrukturen. Grønt Maskin skal fortsette å være et datterselskap under Felleskjøpet.

– Så lenge vi får lov til å drive på med vår nisje, slik vi har gjort, ser jeg det bare som en styrke, og ikke en risiko, sier Randem.

Urolige kunder

Grønsaksprodusentene er en liten og spesialisert gruppe innen landbruket. Dermed blir de også sårbare overfor endringer i maskinbransjen. Nyheten om fusjonering og flytting har derfor skapt en viss uro. Også redaksjonen i Bedre Gardsdrift har blitt kontaktet av lesere som lurer på hva som skjer nå. Helge Randem forsikrer at fusjoneringen vil bety lite for kundene.

– Vårt område er nisjeprodukter innen grønnsaksproduksjon, og det er fortsatt vår viktigste næring. Ser vi bort fra at Grammer går til HR Maskin (se egen sak), er det ingen endring for kundene, sier Randem.

Blir værende i Stavern

Han mener sammenslåingen vil kunne kundene til gode i form av bedre logistikk og lagerhandtering.

– Det blir enklere når vi ikke lenger har mange, mindre lokasjoner, men kan samle alt i ett stort lager i Vestfold. Men vi skal fortsatt ha aktivitet i Stavern, med eget lager der. For kundene skal det ikke oppleves som negativt, og vi blir et mer robust selskap, forsikrer Randem.

Kort fortalt:

Familiefirmaet Ole Chr. Bye ble kjøpt opp av Felleskjøpet Maskin i 2003. Senere ble Harald Bjerkes Eftf. lagt innunder Ole Chr. Bye AS. Tidligere i våres fusjonerte Ole Chr. Bye med Bjerknes Maskinforretning AS. De er nå samlet under navnet Grønt Maskin AS, og fortsetter som datterselskap av Felleskjøpet.

 

Relaterte artikler

Powered by Labrador CMS