Vedforbruket har falt med 34 prosent siden 2010

Mildere klima, bedre varmepumper og flere nye ovner er forklaringen på fallet i vedforbruket.

Forbruket av ved henger naturlig nok sammen med hvor kalde vintrene er, og 2010 var kald og lang. Det ga et rekordhøyt forbruk. De siste seks åra har imidlertid forbruket lagt stabilt på en tredjedel av 2010-nivået. Det skriver Statistisk sentralbyrå.

I tillegg til temperaturen, mener de at fallet i vedforbruk skyldes at flere har byttet ut gamle ovner med mer effektive og rentbrennende ovner. Det samme gjelder varmepumper, der gamle er byttet ut med mer moderne som kan fungere i lavere temperaturer. Bedre isolering av boligene er også en forklaring.

Powered by Labrador CMS