Mats og Malin Fimmerstad i Dynami tar solenergien et nytt skritt videre ved å kombinere solcellepanelet og solfangeren i et hybridpanel. Foto: produsenten
Mats og Malin Fimmerstad i Dynami tar solenergien et nytt skritt videre ved å kombinere solcellepanelet og solfangeren i et hybridpanel. Foto: produsenten

El og varme fra samme panel

Hybrid-panelet fra svenske Dynami kan produsere både elektrisitet, varmtvann og varmluft.

Publisert

Denne nye måten å utvinne solenergi på, er én av nyhetene som presenteres på Elmia Lantbruk 2018, som åpner i dag. Den nye teknikken mangler fortsatt et godt navn, og det håper bedriften de besøkende på messa kan hjelpe dem med.

Sola har mye mer å gi

- Hybridpanelet gjør at de økonomiske kalkylene med ett blir meget interessante, lokker Mats Fimmerstad i Dynami. Han forteller at bedriften begynte med å installere solcellepaneler på store låvetak i takt med stigene el-priser. Men så begynte man å se på hvor mye solenergi sola egentlig leverer og fant ut at virkningsgraden for solcellepaneler ligger på omtrent15 prosent. Til sammenlikning har solfangere som varmer opp vann en virkningsgrad på 80 prosent.

Et lønnsomt samspill

-De to energitypene kan utvinnes samtidig uten at det går utover virkningsgraden. Tvert i mot blir solpanelene litt mer effektive når vannet kjøler dem ned. Et alternativ er å forvarme lufta i ei korntørke og samtidig kjøle ned solpanelene, foreslår Fimmerstad, som kan fortelle at det første storskala-anlegget er planlagt oppført på slutten av året. Her skal hybridpanelet produsere strøm og varme opp våningshus, kontor og personalrom.

Ja takk, begge deler!

I Sverige var solfangere meget populære for noen år siden. Men da tilskuddet forsvant, dabbet også interessen av. Men det ene utelukker ikke det andre, sier Fimmerstad.

-Det viktige er at med den nye teknikken kan hybridpanelet møte alle energibehovene til bonden, enten det dreier seg om strøm eller varme. Med begge deler blir den økonomiske kalkylen spennende lesning, gjentar han avslutningsvis.

Relaterte artikler

    Powered by Labrador CMS