Statistikken over skogeiendommer viser at færre leverer tømmer til industriformål. Foto: colourbox.com
Statistikken over skogeiendommer viser at færre leverer tømmer til industriformål. Foto: colourbox.com

Færre hogger mer

Sjøl om samlet hogstkvantum øker, er det færre eiendommer som avvirker tømmer for salg, viser tall fra SSB.

Publisert

I fjor solgte 13 700 av landets 127 000 skogeiendommer tømmer til industriformål. Det er 300 færre enn i 2016.

Øst er størst

Trysil er kommunen med størst skogareal, etterfulgt av Ringerike og Rendalen. Det hogges likevel mest tømmer i Elverum kommune. Deretter følger Åsnes og Kongsvinger kommune. Trysil havner på sjetteplass.

De 15 kommunene med størst hogst i landet står for 29 prosent av samlet skogsavvirkning i 2017.

På private hender

84 prosent av det produktive skogarealet eies av private. Privatpersoner eier 79 prosent og andre private selskaper fem prosent.

Staten står for ni prosent av skogarealet, mens bygdeallmenninger og kommuner/fylkeskommuner eier tre prosent hver. Av den totale salgsavvirkninga i 2017 sto enkeltpersoner for 86 prosent.

Sjekk hvor mye som hogges i din kommune

Relaterte artikler

    Powered by Labrador CMS