De fleste kalver i Norge har gode oppvekstvilkår. Foto: colourbox.com

Kalver har det bra i Norge

Dyrevelferden for kalver i mjølkekubesetninger er i all hovedsak bra, konkluderer Mattilsynet etter tilsynsrunde.

Publisert

Mattilsynet har sett på kalveholdet hos 912 tilfeldig utvalgte mjølkekubesetninger (10 % av landets besetninger) og funnet ut at de fleste kalver har det godt. Sjøl om én av tre dyreholdere ikke overholder alle kravene i regelverket, fant Mattilsynet få alvorlige regelbrudd. Tilsynet ble gjort i perioden mars til desember 2016.

Ei liste med 10 punkter

Inspektørene fra Mattilsynet hadde med seg ei liste med ti sjekkpunkter de gikk gjennom. Av forhold som har betydning for kalvens velferd nevner vi oppstalling, fôr, vann, tilsyn og stell. I tillegg registrerte inspektørene om kalvedødeligheten var under eller over 5 prosent. Dette ble tatt med i prosjektet for å undersøke om det er sammenheng mellom kalvedødelighet og dyrevelferd generelt hos kalv.

Få grove feil oppdaget

I 62 prosent av dyreholdene ble det ikke avdekket noen regelbrudd. Der det ble påpekt regelbrudd, dreide det seg som regel om bare ett av sjekkpunktene som ikke var i samsvar med regelverket. De vanligste regelbruddene gikk på liggeplass og drikkevann. Det var færre regelbrudd som gjaldt råmjølk og fôring.

I fire tilfeller ble det avdekket så alvorlige forhold at det ble gitt pålegg om å iverksette tiltak straks. I to tilfeller ble det det oppdaget regelbrudd av en slik karakter at det i ettertid er gitt overtredelsesgebyr.

Relaterte artikler

    Powered by Labrador CMS