Vil forske på norsk drivstoff-forbruk

Når forskere og rådgivere gir råd om drivstoff-forbruk, gjør de det med grunnlag i utenlandsk forskning. Det ønsker forsker Till Seehusen fra Nibio og flere å gjøre noe med.

Publisert

De har nå sendt inn søknad om forskningsmidler til et fire-årig prosjekt de har gitt tittelen «Mer kostnadseffektiv og miljøvennlig bruk av landbruksmaskiner (Kostmaskin)».

– Denne type forskning, i skjæringspunktet mellom teknologi, økonomi og planteproduksjon, har ikke vært utført i Norge i seinere tid, sier Seehusen.

Norske forhold

Han mener det ikke bare er jordbruksnæringen, men også næringslivet og samfunnet som sådan som har behov for denne kunnskapen.

– Forsøk og erfaringer fra andre land viser at det ligger et stort potensial i behovstilpasset valg og riktig bruk av redskapene. Både forskningen og gårdbrukerne er i dag avhengig av utenlandske forsøksresultater. Disse er ofte basert på forhold som ikke kan direkte sammenliknes med forholdene i Norge, sier Seehusen.

Avhengig av støtte

Han ønsker seg derfor forskning på dette i Norge slik at det kan utarbeides konkrete anbefalinger vedrørende valg av utstyr, tidspunkt og intensitet ved jordarbeiding, alt tilpasset til norske forhold.

–Resultatene vil være viktige både med tanke på å øke lønnsomheten og for å redusere miljøbelastningene ved jordarbeiding, sier Seehusen.

Prosjektet er et samarbeid mellom Nibio, Felleskjøpet, Kverneland, Eikmaskin, NMBU, Høyskolen i Hedmark, Universitetet i Kiel og Norsk landbruksrådgiving (NLR), og vil bli igangsatt dersom søknaden om støtte blir innvilget.

Relaterte artikler

Powered by Labrador CMS