Det er mange meninger om ulvens framtidige eksistens også i Danmark. Illustrasjon: colourbox.com
Det er mange meninger om ulvens framtidige eksistens også i Danmark. Illustrasjon: colourbox.com

Ulvedebatt også i Danmark

Diskusjonen om ulvens eksistens i Danmark har skutt fart etter at tre ulver er observert på Jylland.

Publisert

Ifølge Aarhus Universitet er det et ulvepar med unger i Vest-Jylland og en omstreifende ulv i Nord-Jylland, som skal være sett helt oppe i Skagen, skriver Maskinbladet.

Åtte ulver så langt

Forskerne hevder at ulvebestanden i Danmark vil øke de kommende årene. Siden 2012 er det innvandret åtte ulver til landet. Foruten de tre nevnte ulvene, er det én som er død. De fire resterende vet ingen hvor er blitt av. Forskere antyder at de kan være skutt ulovlig, men det finnes ikke belegg for å hevde det..

Erstatning til å le av

Flere steder i landet er det meldt om døde dyr de siste månedene og mistanken er falt på ulven. En bonde i Øst-Jylland forteller at han tre ganger har opplevd at ulven har angrepet dyrene hans og han mener det burde være lov å felle ulv som kommer i nærheten av bebyggelse. Den samme bonden hevder at erstatningen bønder får etter et ulveangrep, er alt for liten. Det er knapt nok til å dekke halve verdien av dyret.

Politikerne må på banen!

I dag er den danske ulven beskyttet av et EU-direktiv. Flere mener reglene for når man kan skyte er for upresise og oppfordrer politikerne til å lage klarere retningslinjer, slik at bønder kan handle i nødverge uten først å ha innhentet fellingstillatelse.

En Venstre-politiker foreslår at de landene som er plaget med ulv går sammen for å påvirke EU-kommisjonen, slik at denne kan vurdere om det er behov for justere sjølve reguleringen av ulvebestanden.

Hvem skal gjerdes inn?

Danmarks Naturfredningsforening er uenig i at ulven bør reguleres. De mener ulvens ferd kan styres ved hjelp av innhegninger som subsidieres, og ved å gi tilskudd til vakthunder.

Bøndene på sin side mener det er galt at de skal gjerdes inne. Skal man først har ulv, er det den som bør bures inn, hevder en bondelagsformann.

Relaterte artikler

Powered by Labrador CMS