Danske mjølkebønder klipper stadig kostnader. Foto: colourbox.com
Danske mjølkebønder klipper stadig kostnader. Foto: colourbox.com

Febrilsk kostnadsjakt i danske fjøs

Danske mjølkebønder produserer ett kilo mjølk 21 øre billigere enn for bare ett år siden. Eller sju prosent billigere.

Publisert

Til tross for historisk lave mjølkepriser, noe som har bidratt til en ytterligere presset økonomi, har danske mjølkeprodusenter klart å redusere kostnadene med 21 øre per kilo mjølk fra 2014 til 2015. En meget positiv utvikling, sier Peder Philipp, formann for Landbrug & Fødevarer, Kvæg, til Landbrugsinfo.

Mer mjølk til lavere priser

At EU opphevde systemet med mjølkekvoter for ett år siden har bidratt til prispresset i danske fjøs ved at enda mer mjølk bringes ut på et marked, som ikke klarer å ta unna mjølka. Det betyr at danske mjølkeprodusenter og deres rådgivere «knokler» rundt for å oppdage stadig nye områder hvor de kan skjære ned på overflødige produksjonskostnader. De 32 900 mjølkebedriftene i Danmark snur nå alle de steinene de kan for å overleve i ei tid med en historisk lav mjølkepris.

Importforbud og politiske innstramninger

Fallende fôr- og energipriser har bidratt til at omkostningene ved å produsere ett kilo mjølk er gått ned. Men samtidig har markedssituasjonen blitt verre i og med Russlands importforbud og Kinas dalende innkjøp av mjølkepulver. Det uheldige er at den vanskelige markedssituasjonen faller sammen med opphevinga av mjølkekvotene, noe som gir et stort mjølkeoverskudd og dermed lavere priser.

Stadig nye politiske endringer i landbrukspolitikken vil heller ikke gjøre det lettere å være dansk mjølkeprodusent i framtida.

Powered by Labrador CMS