New Hollands nye tresker-app, Harvest Excellence.
New Hollands nye tresker-app, Harvest Excellence.

New Holland med tresker-app

New Holland har utviklet en mobil-app som skal øke effektiviteten på egne treskere.

Publisert

Harvest Excellence har de kalt appen. Målet med appen er å hjelpe deg å finne den ideelle innstillingen på treskeren.

Lagre flere innstillinger

Appen skal enkelt føre deg gjennom trinnene for å legge inn all den informasjonen appen trenger for å beregne riktig innstilling. Dette er alt fra modell på treskeren og hvilken avling som skal treskes til jordtype og hvorvidt det er steiner i jorda og mer til. Når all informasjon er lagt inn, vil appen beregne den ideelle innstillingen for dine forhold.

Du kan deretter justere innstillingene basert på dine egne erfaringer fra jordet og de lokale forholdene. Du kan lagre innstillingene for framtidig bruk, og du har mulighet til å lagre flere innstillinger for ulike maskiner og forhold.

Skal løse problemer

Appen har også en funksjon for problemløsning. Her blir du ledet gjennom en rekke trinn, og ved hvert trinn skal du angi om den foreslåtte løsningen har hjulpet på problemet. Hvis det ikke har det, blir du ledet videre til neste trinn.

Dersom ingen av forslagene bidrar til å løse problemet, vil appen anbefale deg å kontakte nærmeste forhandler, som du da kan ringe direkte via appen.

Men ikke i Norge riktig ennå

Appen velger automatisk språk etter hvilke innstllinger du har på mobilen. Hvis ikke det er tilgjengelig, er engelsk standardsspråket.

Pilotversjonen blir først lansert i Tyskland, Frankrike, Storbritiannia og Nord-Amerika. Deretter skal den gradvis utvides til å dekke flere markeder.

Relaterte artikler

    Powered by Labrador CMS