Bare tre husdyrbranner i fjor

I 2019 var det tre branner hvor totalt fire husdyr mistet livet.

Publisert

Det lave tallet skyldes systematisk el-kontroll med varmesøkende kamera i fem år, hvor 20 000 bruk har vært saumfart. Det melder Landbrukets brannvernkomité. Før denne satsingen startet i 2014, var det i gjennomsnitt 30 husdyrbranner i de foregående ti årene. I fjor altså bare tre branner. En nedgang på 90 prosent i løpet av de siste fem årene.

Boligbrannene også ned

I 2019 var det i alt 132 branner med skader over 100 000 kroner og en samlet utbetaling på 140 millioner kroner. Dette er det laveste tallet som Landbrukets brannvernkomité har registrert. Etter flere år med en negativ trend for boligbranner, ble også våningshusene omfattet av el-kontrollen med varmesøkende kamera fra slutten av 2017. For boligbranner viser 2019 også en nedgang: 179 branner og 263 millioner erstatningskroner.

El-feil på hvert annet bruk

Suksessen til nedgangen i antall branner har vært el-kontroll, skreddersydd for landbruksbygg, kombinert med varmesøkende kamera. Denne formen for kontroll avdekket minst én alvorlig el-feil på annethvert bruk.

Alarmsender

Av andre viktige tiltak nevner brannvernkomiteen satsingen på alarmsender, for varsling fra brannalarm til mobiltelefon. Nå har 16 000 bønder fått montert en slik sender.

Forebygging viktig

Brannforebyggende arbeid nevnes også som en medvirkende årsak til lave branntall. 5 700 bønder har til nå deltatt på kurs i «varme arbeider» i regi av Norsk Landbruksrådgiving siden 2016, der brannsikkerhet og slukkeøvelse er en del av kurset.

Powered by Labrador CMS