Regjeringen har i dag lagt fram forslag om avvikling av pelsdyrbransjen. Foto: Colourbox
Regjeringen har i dag lagt fram forslag om avvikling av pelsdyrbransjen. Foto: Colourbox

Protesterer mot lovforslag

Bransjen protesterer mot regjeringens forslag om å avvikle pelsdyrnæringa fra 2025.

Publisert

Ikke uventet protesterer både Norges Pelsdyralslag og Norges Bondelag på forslaget, som ble lagt fram i dag.

Brutal prosess

Leder i Norges Bondelag, Lars Petter Bartnes, sier forslaget står til stryk.

– Siden Jeløya-forhandlingene har vi sett at regjeringen har ført en politisk prosess som jeg oppfatter som både kalkulert og brutal. Forslaget handler reelt sett om at folk blir fratatt levebrødet, og mister næringsgrunnlaget, sier Bartnes i en pressemelding.

Skammelig

Ifølge Norges Pelsdyralslag reagerer pelsdyrbøndene med sjokk og fortvilelse på regjeringens foreslåtte kompensasjon.

– Dette er et skammelig forslag fra regjeringen. De har hestehandlet med en hel næring, satt demokratiske prosesser til side og snudd livene til flere hundre familier på hodet, sier leder i Norges Pelsdyralslag, Bertran Trane Skadsem.

Forslaget er nå på høring. Høringsfristen er satt til 31. januar 2019.

Dette er saken

Landbruks- og matdepartementet la i dag fram forslag om at det lovfestes et forbud mot å holde eller drive oppdrett av dyr utelukkende eller primært for at dyrene eller deres avkom skal avlives med sikte på salg eller annen utnyttelse av pelsen. Lovforbudet foreslås å tre i kraft straks, men med en avviklingsperiode frem til 1. februar 2025 for produsenter som drev oppdrett av pelsdyr ved lovens ikrafttreden. Høringsfristen er 31. januar 2019.

Relaterte artikler

Powered by Labrador CMS