I hvert femte våningshus er det ikke lys i vinduene - annet enn når sollyset titter inn. Foto: colourbox.com
I hvert femte våningshus er det ikke lys i vinduene - annet enn når sollyset titter inn. Foto: colourbox.com

Færre bor på garden

I 2017 bodde det 373 000 personer på norske landbrukseiendommer. Det er 10 000 færre enn året før. Hvert femte bruk er ubebodd.

Publisert

Statistikken viser at det er 184 000 landbrukseiendommer i landet. Av disse har drøyt 146 000 bolighus, men hver femte bolig er ubebodd. Det er store geografiske forskjeller. Mens Vestfold har drøyt seks prosent ubebodde eiendommer, har Nordland 39 prosent.

Mange bruk blir fritidsbolig

På ti år, fra 2007 til 2017, ble tallet på personer bosatt på landbrukseiendommer redusert med nærmere 68 000. Møre og Romsdal har hatt den største nedgangen i antall bosatte med 6 600 personer i perioden. Den prosentvise reduksjonen var størst i Finnmark og Nordland med henholdsvis 26 og 21 prosent. En god del av eiendommene uten fast bosetning blir antagelig brukt som fritidsbolig.

Flest bruk med bosetting i S&F

Drøyt sju prosent av Norges befolkning bodde i 2017 på landbrukseiendom. I Sogn og Fjordane bodde 20 prosent av befolkningen på landbrukseiendom, mens det i Akershus var drøyt tre prosent.

Mange eiere over 67 år

Over 170 000 landbrukseiendommer hadde personlig eier i 2017. Gjennomsnittsalderen var knapt 59 år, noe som er 2,5 år høyere enn for ti år siden. På nesten hver tredje personlig eide eiendom var eieren 67 år eller eldre. For ti år siden var denne andelen 24 prosent. 17 200 eiendommer hadde eier som var under 40 år. 13 000 landbrukseiendommer hadde upersonlig eier. De ble altså eid av for eksempel aksjeselskap, stiftelse, stat eller kommune. Hver femte landbrukseiendom hadde mer enn én eier.

Stor bygningsmasse

I alt ble det registrert i underkant av 1 million bygninger på landbrukseiendommene i 2017. Disse utgjør nærmere en fjerdedel av alle bygninger i Norge. Drøyt 200 000 av bygningene er bygd før 1900 eller fredet.

Powered by Labrador CMS