lars halvor stokstad 2
lars halvor stokstad 2

Blogg: Norges bondestand - Sterk som havets bølge?

Den norske bonden har vært berømt for å være en solid og kraftig foregangsperson i samfunnet. En solid lagspiller, som leverer kvalitetsprodukter. Som ung bonde på veg inn i næringa vil jeg våge å reise noen spørsmål. Er det fremdeles slik?

Publisert

Lars Halvor Stokstad

Overskrifta er hentet fra ”Bondesangens” siste vers. Og jeg skulle ønske vi kunne si at det var slik. Men kanskje vi er i ferd med å bli et samfunn av statssubsidierte leilendinger? Når vi som ønsker å satse ser at marginene i vårt potensielle overskudd blir stadig mindre. Når vi ikke kan ta ut en verdig produktpris, og basere vårt overskudd på dette, og vi i stedet må se at en stadig større andel dekkes over statsbudsjettet? Landbrukssamvirket er våre egne bedrifter, som vi selv som bønder eier, og kan bruke på den måten vi ønsker. Et fantastisk virkemiddel, som baserer seg på prinsippet ”sammen er vi sterke.” Men nå kan vi reise spørsmål rundt om dette blir brukt på riktig måte, når matvaregigantene dikterer både oss og våre bedrifter, og de tar ut stadig større del av sluttprisen på våre produkter. Videre ser vi tydelig hvem i næringskjeden som tjener penger. Kan vi som norsk bønder, og solide lagspillere, sitte og se på dette, når vi enn så lenge har et av de beste maktmidler man kan ha? Matvaregigantene truer nå med å bevege seg nedover i kjeden, en trussel som nok er reel. Om ikke lenge ser vi kontraktsprodusenter for Rema 1000, og en sterk svekkelse av samvirkets posisjon. Og hvem kan garantere at disse aktørene ikke går enda lenger, på jakt etter enda større milliardoverskudd? Nei, nå er det på tida at vi som solide bønder viser muskler. Viser at vi er dyktige selvstendige næringsdrivende, som sammen eier solide foredlingsbedrifter, og som kan å vise muskler. Hvorfor ikke ta igjen, og ta kontroll over siste ledd i kjeden? Hvorfor ikke markere oss tydelig i matvarekjeden? Vi har faktisk sjansen. Men det krever at vi står sammen, at vi slutter opp om det vi har felles, og tar styringa over disse organisasjonene og bedriftene, slik at vi kan bruke dem til beste for oss selv på kort og lang sikt.Jeg som ung bonde full av pågangsmot mener at landbruket ikke kan la seg svekke. Vi må stå sammen og vise krefter. Styrke og markedsposisjoner er ikke noe vi kan få servert i fanget, i alle fall ikke av pengesterke gutter i matvaregigantenes rike. Skal vi kunne produsere mat i dette landet, og fortsatt ha et aktivt landbruk, må ta livsviktige grep nå, og vi må gjøre det selv. Lars Halvor Stokstad Melkebonde tidlig i 20-åraFylkesleder i Akershus Bygdeungdomslag

Powered by Labrador CMS