Arkivfoto

På landbrukets
premisser

Arkivfoto

LEDER:«Landbruket er en bransje de færreste forstår.» Sitatet falt under Potato Scandinavia, da som en kommentar til maskinbransjen, men utsagnet kunne like gjerne handlet om landbruket som helhet.

Publisert

Det er de færreste som forstår landbruksoppgjøret til fulle, som skjønner tilskuddsordningene til bøndene eller hvordan det påvirker matprisene. Spørsmål om boplikt og driveplikt, om åsetesrett og odelsrett er en gjenganger i rettssystemet. Ja, selv arronderinger er ikke alltid like lett å forstå når tilstrekkelig mange runder med generasjonsskifter, forpaktning og salg og kjøp av tilleggsjord har vært gjennomført.

Landbruket er et virvar av regler og forskrifter, av behov og nødvendigheter.

Men det er også mer elementært. Utenfor landbruket blir det færre og færre som forstår hva matproduksjon innebærer. De vil spise biffen sin i fred og tar gjerne et glass rødvin til, men trenger vi egentlig disse bønda? Forbrukerne ser amerikanske dokumentarer på Netflix og tar det for gitt at det samme gjelder i Norge.

Og vi ser denne forbausende mangelen på elementær forståelse når det offentlige bygger nye veier, men glemmer å legge inn omkjøringsveier for traktorer eller når kommuner insisterer på å legge skoler på dyrka mark og tror det er tilstrekkelig å ta vare på matjorda.

Da er det desto mer oppløftende å lese om biogassprosjektet på Sømna, et prosjekt som er designet med bonden i tankene og bonden i førersetet. Her er ikke det viktigste å bli kvitt avfall, men å skape et produkt som bonden kan bruke. Derfor tenker de allerede nå, før anlegget er klart, hva som skal gå inn i det, og enda viktigere, hva som ikke skal inn. For ved å regulere dette, kan de sørge for at bioresten faktisk blir brukandes som gjødsel på jordene, uten fare for tungmetaller, og at den inneholder nettopp de næringsstoffene som plantene trenger. At biogassen i tillegg er planlagt å benyttes av samvirkene og dermed bidra til å gjøre landbruket enda grønnere, er en ytterligere fordel.

Så får vi bare håpe at det også i fortsettelsen blir styrt av noen som forstår landbruket.

Powered by Labrador CMS