Under tørkeperioder kan det være risikbelt bare å basere seg på naturlige vannkilder. Da kan det være nødvendig å supplere med tilkjørt vann. Foto: colorbox.com
Under tørkeperioder kan det være risikbelt bare å basere seg på naturlige vannkilder. Da kan det være nødvendig å supplere med tilkjørt vann. Foto: colorbox.com

Vann er undervurdert på beite

Rikelig med friskt vann er en viktig faktor for at mjølkekyr skal yte maksimalt på beite, skriver Tine Rådgiving.

Publisert

Beitesesongen er ei trivelig tid, men også utfordrende for mjølkeprodusentene. Én av flere viktige faktorer er at kyrne hele tida har tilgang på nok og godt drikkevann.

Tre liter vann per liter mjølk

En god tommelfingerregel er at mjølkekyr trenger minst tre liter vann for hver liter mjølk de produserer. Mangler kyrne vann, blir det også produsert mindre mjølk. Kyr på beite har ekstra krav til vanntilgang i perioder hvor de utsettes for varmestress. Kyr trenger også mye vann for å skille ut overskuddsprotein gjennom urin. Ungt bladrikt beitegras er ofte svært proteinrikt.

Flere kyr må kunne drikke samtidig

-Mange drikkesystemer er basert på naturlig forekommende vannkilder som kan være begrenset i den tørreste årstiden, når kyrne trenger det som mest. Vannkvaliteten har også stor betydning for opptaket. Glem heller ikke at kyr på beite ofte deler inn døgnet mer etter den naturlige beiterytmen. De oppsøker vannkildene mer flokkvis enn på innefôring, så kapasiteten må være god. Minst ti prosent av kyrne bør kunne drikke samtidig, kapasiteten bør ligge over 15 liter pr ku og time, anbefaler fagspesialist på fôring i Tine Rådgiving, Erik Brodshaug.

Powered by Labrador CMS