Storfe og sau konkurrerer stort sett om de samme plantene på beite.

Slåss om de samme godbitene

Storfe og sau konkurrerer stort sett om de samme plantene når de slippes på skogsbeite, viser ny forskning.

Publisert

Forskningsprosjektet avslører at grasekspertene storfe og sau har stort overlapp i dietten. Det betyr at de i høy grad foretrekker de samme plantene. Er det mange storfe på beitet, blir det mindre mat igjen til sauen og omvendt. For å sikre seg at begge dyregrupper får i seg nok næring, er det viktig å innhente lokal kunnskap om hvordan storfe og sau påvirker hverandres arealbruk.

Det finnes lite kunnskap om hva dyra spiser når de slippes på beite i produktiv lavlandsskog. Derfor har NIBIO og NTNU sett nærmere på hva storfe og sau spiser der ute i skogen og hvordan de påvirker hverandres mattilgang. Forskerne har kartlagt forekomsten av beiteplanter og studert innholdet i dyremøkka i tre skogsområder (Nannestad, Ringsaker og området mellom Drammen og Sande i Vestfold) for å se hva husdyra faktisk spiser.

Du kan lese mer detaljert om prosjektet på hjemmesidene til NIBIO:

https://www.nibio.no/nyheter/storfe-og-sau-pa-skogsbeite-konkurrerer-om-maten

Powered by Labrador CMS