De tekniske målingene vi gjorde i muttertrekkertesten ga noen interessante funn.

Epler og pærer og muttertrekkere

LEDER: Hvor mye yter en muttertrekker? Og hvor mye yter den sammenlignet med andre muttertrekkere?

Ser du i instruksjonsboka, vil du finne dreiemoment oppgitt i newtonmeter. Da burde det vel være en smal sak å finne svaret? Det er det ikke.

Bransjen har ikke etablert en standardisert måte å måle på, og det er flere elementer som spiller inn. Hvor lenge produsenten kjører maskina under måling vil for eksempel kunne påvirke resultatet. Det gjør også skruestørrelsen de har brukt. I muttertrekkertesten lenger bak i bladet har f.eks. en produsent brukt en M27-skrue mens en annen har brukt en M-20 skrue. Det betyr at om du ser på de oppgitte spesifikasjonene, kan de gi deg en pekepinn om du vurderer ulike muttertrekkere fra samme merke, men vurderer du trekkere fra forskjellige merker, er det vanskelig å vite hva du sammenligner.

Som fagblad kunne vi ikke slå oss til ro med dette. Vi liker å gå i dybden og undersøke ting selv, så vi bestemte oss for å få gjort en egen måling. Det viste seg heller ikke å være så lett, men vi fant til slutt noen som kunne bistå. Som et resultat av at det ikke finnes en bransjestandard å måle etter, vil målingene våre naturlig nok skille seg fra produsentenes. Men siden vi måler alle fire trekkerne på samme måte, kan vi si noe om de innbyrdes forskjellene som bransjens egne tall ikke kan.

Og resultatene bekrefter at du ikke kan se deg blind på det verktøyprodusentene oppgir. Den som skulle være svakest, var sterkest. Og den som skulle være sterkest, viste seg bare å være så som så.

Det er rett og slett ikke godt nok. Skal forbrukerne ha en sjanse til å orientere seg i jungelen av verktøy, må det komme på plass en bransjestandard.

Hvis ikke er tallene omtrent like nyttige som floghavre: til forveksling lik noe av brukbart, men uten reell verdi. Inntil bransjen klarerer å komme til en enighet om hvordan målinger skal utføres, er det med andre ord like greit å anse oppgitt ytelse som feilledende snarere enn veiledende.

Fettpressetest

Hvis du er interessert i verktøytester, har vi også utført en test av fettpresser. Den sto i Bedre Gardsdrift nr. 6 i fjor. Den kan du nå lese også om du er helt fersk abonnent. Fra og med denne måneden har vi åpnet arkivet vårt på nett for alle abonnenter. Du får tilgang til hele arkivet, helt tilbake til 1981, via knappen eMagasin helt øverst til høyre på nettsida vår, gardsdrift.no

Powered by Labrador CMS