Tømmerprisene stiger stadig og dermed også avirkninga. Illustrasjon: colourbox.com
Tømmerprisene stiger stadig og dermed også avirkninga. Illustrasjon: colourbox.com

Priser og hogst øker

Tømmerprisene steg med 18,7 prosent i tredje kvartal sammenliknet med samme periode i fjor. Hogstkvantumet økte med 2,4 prosent.

Publisert

I snitt fikk skogeierne 412 kroner per kubikkmeter i tredje kvartal i år, noe som er 62 kroner mer enn for ett år siden, viser foreløpige beregninger fra Statistisk sentralbyrå.

Gjennomsnittprisen for massevirke av garn og furu økte med henholdsvis 41 og 46 prosent, mens prisen for sagtømmer av gran og furu gikk opp med ti prosent.

Verdi: 1 000 000 000 kroner

Det ble avvirket 2,4 millioner kubikkmeter industrivirke for salg i tredje kvartal, noe som er en vekst på 56 000 kubikkmeter fra tilsvarende kvartal i 2017. Avvirkninga tilsvarer en verdi på én milliard kroner, som er 21 prosent mer enn samme kvartal i fjor.

Eksporten gikk ned

Det ble eksportert 910 000 kubikkmeter tømmer i tredje kvartal 2018. Sammenliknet med tredje kvartal 2017 er det en nedgang på 77 000 kubikkmeter. Massevirke utgjorde 60 prosent av det eksporterte tømmeret. Det innebærer en økning på 10 prosent fra samme kvartal i 2017.

Powered by Labrador CMS