Tilveksten i norske skoger er så kraftig at du nærmest kan høre at trærne legger på seg. Foto: colourbox.com
Tilveksten i norske skoger er så kraftig at du nærmest kan høre at trærne legger på seg. Foto: colourbox.com

Du kan høre skogen vokse

Tømmervolumet har økt med 25 prosent de siste 10 årene. Nå står det til sammen 952 millioner kubikkmeter trevirke i norske skoger.

Publisert

Av det totale tømmervolumet står 849 millioner kubikkmeter på det produktive skogarealet, kan Statistisk sentralbyrå avsløre i følge Landskogtakseringen.

Store grantre-reserver på rot

Den årlige tilveksten de siste ti årene lå på 25,8 millioner kubikk, hvorav 23,8 millioner kubikk på det produktive skogarealet. Av dette var tilveksten i barskogen 18,5 millioner kubikkmeter. Sett opp mot disse tallene utgjorde avvirkning av bartretømmer til industrimål «bare» 10,3 millioner kubikk i 2016. Det betyr at norske skogeiere har mye å gå på før balansekvantumet er nådd.

Lauvskog øker mest

Volumet av lauvskog økte med 41 prosent de siste 10 årene, mot bare 22 prosent for granskogen, skriver Statistisk sentralbyrå videre. Til tross for dette står granskogen for den største volumøkningen i absolutte tall i tiårsperioden; 74 millioner kubikkmeter.

Gran er det vanligste treslaget og utgjør 44 prosent av tømmervolumet i skogen. Deretter furu med 31 prosent og lauvskogen med 25 prosent.

Se all statistikk fra Landskogtakseringen her

Relaterte artikler

Powered by Labrador CMS