Sprøyte Grinder
Sprøyte Grinder

Økt salg av flytende gjødsel

Den regnfulle sommeren på Østlandet har gitt stor utvasking fra jorda. Ved tilleggsgjødsling er flytende N18 i åkersprøyta både enkelt og effektivt.

Publisert

Det er to produsenter av flytende Flex-gjødsel i Norge. Flex Kongsvinger i Hedmark, og Flex Agri i Stokke i Vestfold. Begge anleggene har merket stor interesse for suppleringsgjødsel i flytende form.

Arne Sønsterudbråten ved Flex Kongsvinger sier at de hadde produsert over 650 tonn flytende gjødsel til den 31. juli. Tidligere på sommeren gis gjødsla gjerne til hvete for å øke proteininnholdet. –Og nå utover i august øker alltid etterspørselen etter gjødsel til poteter, sier han.

Arne Sønsterudbråten ved Flex Kongsvinger fyller opp en container med flytende gjødsel for en kunde.

Enkelt og nøyaktigÅ sprøyte ut gjødsla med åkersprøyte gir stor presisjon, sammenlignet med å spre ut mineralgjødsel med en sentrifugalspreder. Hvis gjødsla tilsettes sammen med øvrig sprøyting, som soppsprøyting, blir ekstraarbeidet minimalt. Du bytter bare ut en del av vannet med Flex-blandingen og kjører som normalt.

Med bladgjødsel er det enkelt å supplere næringstilførselen utover vekstsesongen.

Intravenøst Flytende bladgjødsel blir nesten som intravenøs næring, og virker svært fort. N18-gjødsla inneholder 18% nitrogen, 0,1% fosfor, 1,9% magnesium, 3,7% kalsium og 0,2% mangan. Andre mikronæringsstoffer kan tilsettes ved behov. Blandinga har en egenvekt på 1,25 kg per liter. For å tilføre 1 kg ekstra nitrogen per dekar i poteter anbefaler Flex å dosere 4 liter N18 per dekar, altså 5 kg, fordelt på to sprøytinger. Bruk gjerne større dose ved første sprøyting, enn ved andre.

Produsentene framhever at delt gjødsling er miljøvennlig, fordi det gir mindre utvasking av næringsstoffer til vassdrag og grunnvann enn å tilsette all gjødsla for hele sesongen ved såing / planting.

Lukter hjemmebrygd ølDen flytende gjødsla har en søtaktig lukt som minner litt om hjemmebrygd øl. Lukta kommer av at blandinga er tilsatt melasse. Dette sukkerstoffet gjør blandinga klebrig slik at den fester seg til bladverket.

Powered by Labrador CMS