Syntetisk_Olje

Norge på verdenstoppen i bruk av syntetisk olje

De nordiske landene er de største i verden i bruk av helsyntetiske smøreoljer. Hovedårsakene til dette er et større fokus på teknologi, miljø og langsiktig økonomi i Norden.

Publisert

Mineralolje er fortsatt det dominerende smøremiddelet i verden, også i de nordiske landene. Tall fra Univar, leverandøren av Shell sine smøreoljer i Norden, viser at 80% av smøreoljen til kjøretøy, anleggsmaskiner, skip og industri i norden, fortsatt er mineralsk. De siste årene har de nordiske landene imidlertid økt sitt bruk av syntetiske oljer markant: Bare fra første kvartal 2014 til første kvartal 2015 økte Shell sine leveranser av syntetisk olje i Norge, Sverige, Danmark og Finland med hele 46,5 prosent. Ingen steder i verden kan vise til like stor vekst eller prosentmessig andel bruk av syntetiske oljer. Dette sier Helge Johnsen, salgssjef for Univar i Norge, i en pressemelding.

I 2014 ble det solgt 52 millioner liter smøreoljeprodukter i Norge, uavhengig av merke, ifølge SSB. Shell økte sin andel av syntetiske smøreoljer i Norden med 46,5 prosent fra første kvartal 2014 til første kvartal 2015.

– At Norge og de andre nordiske landene er mer ”tørste” på syntetiske smøreoljer enn andre land, er både teknologisk, geografisk og økonomisk motivert. For det første har vi en større andel moderne maskiner her nord – teknologi som krever mer avanserte oljeprodukter for å fungere optimalt. I Norden har vi også svært varierende klima med store temperatursvingninger, noe som stiller høye krav til smøreoljene, sier Helge Johnsen.

Forbruk og miljø

Miljøhensyn, så som krav til lavere utslipp, er også et tyngre argument i de Nordiske landene enn i andre deler av verden. Mer høyteknologiske oljer bidrar blant annet til å redusere drivstofforbruket i nyere maskiner. En av de viktigste årsakene til veksten i bruk av syntetiske oljer, er uansett langsiktige, driftsmessige vurderinger, forteller Helge Johnsen.– I Norge ser vi at bedrifter er stadig mer villige til å betale for høyteknologiske smøreprodukter til tross for at de i enkelte bransjer er opp til fire ganger dyrere enn mineraloljeprodukter. Grunnen er at syntetiske oljer varer lengre, er mer skånsomme og reduserer servicebehovet, noe som igjen reduserer driftskostnadene og forhindrer havari, sier Johnsen.

Fattige land henger etter

Det er i første omgang land i Øst-Europa, samt utviklingsland i den tredje verden, som henger etter i bruken av helsyntetiske smøreoljer. Det forteller ansvarlig tekniker for Univar i Norden, Christoffer Hansen. – I land som Brasil, Russland, Kina og India går lagt flere for de rimeligste løsningene, som ofte betyr billige, enklere oljer. Årsaken er gjerne manglende kunnskap om smøreoljer, i tillegg til en presset økonomi. Vedlikeholdet av maskiner er ikke heller alltid førsteprioritet. Vi regner imidlertid med at utviklingen vil gå fremover og at bruken av syntetiske oljer vil stige også i disse landene fremover, sier Hansen.

Moderne dieselmotorer har lange oljeskiftintervaller. Lastebiler går gjerne 50 - 100.000 km mellom hvert oljeskift. Anleggsmaskiner kan gå mellom 500 og 1000 timer på oljeskiftet. Så lange intervaller betinger ofte bruk av syntetiske oljer.

Powered by Labrador CMS