Stikkelsbær
Stikkelsbær

Dør stikkelsbærene ut med oss?

Som barn fikk vi stikkelsbærsyltetøy og stikkelsbærgrøt. Men det er vanskelig å gjenskape disse barndomsminnene i dag hvis du ikke har en busk i hagen. I butikken finner du neppe stikkelsbærene.

Publisert

Syltetøy av røde stikkelsbær. Foto: colourbox.com

Det har Norges Vel og Norsk Landbruksrådgiving Viken tenkt å gjøre noe med. De starter nå et forprosjekt der de vil undersøke om det er et større kommersielt marked for stikkelsbær som ferskvare og bearbeidet produkt. I dette arbeidet inngår kartlegging av mulige sorter, produkter og markedsmuligheter.

Nye sorter testes ut

- Stikkelsbær er en gammel kulturplante som er i ferd med å få større oppmerksomhet både på grunn av den gode smaken og for innholdet av næringsstoffer med gode helseeffekter. Flere nye sorter er under testing for konsumbærproduksjon i regi av Norsk landbruksrådgivning med flere dyrkere i Buskerud, Vestfold og Telemark. I prosjektet skal vi bygge videre på deres erfaringer og trekke inn potensielle dyrkere fra hele Oslofjordregionen, samt aktører fra hele verdikjeden. Vi håper forprosjektet vil vise at stikkelsbær kan bli en lønnsom forretningsmulighet for norske bønder og bærprodusenter, sier prosjektleder Lill-Ann Gundersen ved Norges Vel.

Over hundre sorter å velge mellom

Forprosjektet skal finne ut om kommersiell dyrking og omsetning av hele og videreforedlede bær i større målestokk i Norge er liv laga. Prosjektet støttes økonomisk av bygdeutviklingsmidler fra fylkene rundt Oslofjorden.

Prosjektet startet opp med en workshop på Foss Gård i Lier 5. august med flere potensielle dyrkere til stede. Landbruksrådgiving Viken hadde skaffet til veie mange sorter stikkelsbær som deltagerne diskuterte og smakte seg igjennom.

Det finnes over hundre sorte å velge mellom, sier Gundersen.

Blir det et hovedprosjekt?

Før et hovedprosjekt kan stables på beina, kreves det grundige undersøkelser

knyttet til markedsmuligheter, teknologi, testing av produkter, samt økonomiske betraktninger for videre anbefalinger om valg. Viser det seg at det er grunnlag for å gå videre, starter arbeidet med å organisere et hovedprosjekt.

Alle gode ting er tre?

Tidligere har Norges Vel gjennomført til tilsvarende prosjekter for raps og byggkorn. Disse ble svært vellykkede og resulterte i Odelia rapsolje, som nå har 40 prosent av markedet for matolje. Coop gullbygg er også blitt en suksess kort tid etter lanseringa.

Lill-Ann Gundersen leder forprosjektet. Foto: Norges Vel

Relaterte artikler

    Powered by Labrador CMS