Rype
Rype

Rypejakta har tatt seg opp

Rypejegerne felte 222 000 ryper i løpet av jaktåret 2014/2015. Det er 47 prosent flere enn foregående jaktår. Fjellrype økte mest.

Publisert

Det felles fortsatt mest storfugl i Hedmark. Foto: colourbox.com

I alt ble det skutt 140 000 liryper og 82 000 fjellryper. Det utgjør en økning på henholdsvis 40 og 60 prosent fra jaktåret 2013/2014. Dette er andre året med økt jaktutbytte for rypejegerne etter bunnåret 2012/2013, melder Statistisk sentralbyrå.

Flere skogsfugl skutt

Til sammen ble 9 000 storfugl felt i 2014/2015, som innebærer en økning på 24 prosent fra jaktåret før. I Sør- og Nord-Trøndelag økte jaktutbyttet av storfugl med henholdsvis 57 og 71 prosent. Fortsatt blir det felt flest storfugl i Hedmark, hvor i alt 2 500 storfugl ble skutt. På landsnivå økte utbyttet av orrfugl med 38 prosent, og totalt 20 000 ble felt i 2014/2015. I Troms ble utbyttet mer enn fordoblet. Her ble det felt 1 100 orrfugl sist jaktår. Også for orrfugl var det stor økning i Sør- og Nord-Trøndelag, hvor det ble felt henholdsvis 56 og 70 prosent flere orrfugl enn i 2013/2014.

Godt med rådyr rundt Oslofjorden

I alt falt 26 600 rådyr for menneskehånd i 2014/2015 - 900 flere enn i jaktåret før. Flest rådyr ble felt i Sarpsborg med om lag 500 dyr og i Larvik med 450 dyr. En annen Østfold-kommune, Rakkestad, kom også høyt opp. Der ble det skutt 420 rådyr.

40 000 felte ringduer

Etter rype er ringdue den småviltartene det skytes mest av, og sist jaktår ble det felt 40 000 ringduer. I hvert av fylkene Akershus og Hedmark ble om lag 7 500 ringduer felt.

Mye ærfugl og svartand skutt i Østfold

Blant de jaktbare andefuglene er stokkand den arten det felles mest av. I 2014/2015 ble det skutt 15 200 stokkender, noe som er 1 600 flere enn jaktåret før. Videre ble det felt 9 100 ærfugl. En stor andel av disse ble skutt på Hvaler og i Fredrikstad: henholdsvis 2 900 og 2 000 fugler. Også en stor andel av svartendene ble skutt i disse kommunene. Av i alt 2 000 felte svartender ble 900 skutt på Hvaler og 700 i Fredrikstad.

I alt ble det felt 16 100 grågjess, 3 000 kanadagjess og 1 800 kortnebbgjess.

Antall felte rådyr og utvalgte småviltarter
AntallProsent
2014-20152013-2014 - 2014-20152009-2010 - 2014-2015
Lirype140 00040,227,0
Fjellrype82 45059,552,5
Storfugl9 18024,1-20,0
Orrfugl20 12037,6-23,2
Ringdue39 960-8,5-29,7
Stokkand15 20011,8-10,0
Hare17 56013,4-14,0
Rødrev22 4404,64,0
Rådyr26 5903,4-13,6

Kilde: Statistisk sentralbyrå

Relaterte artikler

    Powered by Labrador CMS