elg i veien

6 180 hjortevilt drept i trafikken

4000 rådyr, 1400 elg og 780 hjort ble drept i trafikken i løpet av jaktåret 2014/15. Det er fem prosent flere enn i forrige jaktår.

Publisert

Rådyr er mest utsatt i trafikken. Foto: colourbox.com

Totalt var det 8750 hjortevilt som omkom utenom ordinær jakt sist jaktår. 5500 hjorteviltet ble drept av motorkjøretøy, mens 650 dyrene endte sine liv på jernbanelinja. Resten døde av andre årsaker, melder Statistisk sentralbyrå.

Rådyr mest utsatt i trafikken

Rådyr er spesielt utsatt for påkjørsler i trafikken. I alt ble 3 800 rådyr drept av motorkjøretøy og 130 av tog i løpet av jaktåret 2014/15. Det var flest rådyrpåkjørsler i Hedmark, hvor 620 dyr satte livet til.

Flest påkjørsler i Hedmark og Østfold

Hedmark og Østfold er de fylkene hvor det ble påkjørt flest hjortevilt i 2014/15: henholdsvis 930 og 600 dyr. Av de trafikkdrepte dyrene utgjorde rådyr 92 prosent i Østfold og 66 prosent i Hedmark.

690 rådyr omkom av andre årsaker

Kategorien andre årsaker omfatter dyr som har forulykket, er tatt av rovdyr, avlivet av humane grunner etc. I jaktåret 2014/15 ble det registrert avgang av om lag 1 300 elg, 690 rådyr, 470 hjort og 19 villrein av slike årsaker.

Registrert avgang av hjortevilt utenom ordinær jakt.
AntallProsent
2014-20152013-2014 - 2014-20152010-2011 - 2014-2015
I alt8 7503,5-17,5
Elg
Påkjørt av motorkjøretøy9542,1-27,0
Påkjørt av tog48514,4-47,8
Omkommet av andre årsaker1 3381,7-12,4
Hjort
Påkjørt av motorkjøretøy7397,311,5
Påkjørt av tog42-22,2-39,1
Omkommet av andre årsaker51221,0-46,2
Villrein
Påkjørt av motorkjøretøy2-50,00,0
Påkjørt av tog0..
Omkommet av andre årsaker20-62,30,0
Rådyr
Påkjørt av motorkjøretøy3 8085,3-1,8
Påkjørt av tog128-22,9-29,3
Omkommet av andre årsaker722-6,4-32,8

Kilde: Statistisk sentralbyrå

Relaterte artikler

    Powered by Labrador CMS