Kort informasjon om tevlingspløying

Målet med tevlingspløying er i utgangspunktet at pløgsla skal gjøres riktigst mulig ut i fra et agronomisk synspunkt. De fleste poengene ved dømminga gis ut i fra dette synspunktet. Fordi dette er en konkurranse, vil det i tillegg legges vekt på at det kjøres beint og at arbeidet ser pent og ryddig ut. Tevlerne har en viss tid til disposisjon. Overskrides denne tapes det poeng. Det skal pløyes til en viss oppgitt dybde. Avvikes denne med mer enn 1 cm blir det trekk

Publisert

Teigplog

Tevlerne i teigplog skal pløye en hel teig med åpning og avslutning. Teiga inneholder alle de momenter en møter i praktisk pløying unntatt å pløye vendeteigene.

KløyvingaAll jord skal være gjennompløyd. I klyvinga legges det to velter til hver sin side som senere skal veltes innover igjen og dekkes med jord. Kløyvinga skal være gjennomskåret i full bredde, være dyp nok til å skjære løs røttene på bla. kveka. Den skal være bein og ryddig.

SammenslagetI sammenslaget skal kløyvingsfårene legges tilbake og dekkes med ei ny velte. Her gjelder det om å få god dekking av gras og stubb samtidig som sammenslaget (ryggen) ikke skal stikke for høgt opp i forhold til øvrig pløgsle.

Ugras og såbedHer dømmes pløgsla mellom sammenslaget og avslutningen. Det er meget viktig at alle grønne plantedeler og stubb blir kastet ned i fåra og dekket godt med jord. Veltene skal være like høge og like brede slik at det kreves minimalt med slodding og harving for å få et jamt såbed. Med andre ord, det skal ikke være parfårer. Det skal ikke være sprekker mellom veltene eller i veltene slik at det kommer lys ned til de grønne plantedelene som veltene skal dekke.

VendeteigeneVeltene skal begynne og slutte på rett linje mot vendeteiga. Dette er fordi en skal få gjennompløyd alt og ikke noe dobbeltpløyd når en pløyer vendeteigene. Pløgsla skal ha full dybde så raskt som mulig ut i fra vendeteiga.

AvslutningFør teiga avsluttes, må det stå igjen et parallelt stykke slik at det til slutt blir bare ei velte igjen. Dybden avtrappes mot avslutningen. Målet er at sluttfåra (aurfåra) blir smal og er lett å slodde igjen. Det skal ikke være synlig ugras i avslutningen. Sluttfåra skal være bein.

Vendeplog

Vendeplogtevlinga kan i utgangspunktet se noe underlig ut, men den inneholder alle de momenter en møter i praksis. Det som er spesielt, er at den linja tevlerne starter på vil representere både jordekanten en starter på og den jordekanten en avslutter på om en sammenlikner med praksis. Sagt på en annen måte: Tevleren starter fra jordekanten og pløyer de første veltene fra kanten, deretter pløyer tevleren en del av jordet og avslutter mot ei skrå vendeteig. Til slutt skal tevleren pløye vendeteiga og da skal hele teiga være pløyd.

Oppslaget Her må en tenke seg at tevleren skal skjære løs ei velte fra jordekanten som senere skal veltes tilbake. Fåra skal være gjennomskåret i bredde og lengde, være ren og ryddig, bein og regelmessig.Når dette er gjort, skal tevleren måle ut bredda på den vendeteiga som skal pløyes til slutt og kjøre markeringsfår. Det gis ikke poeng på oppmåling og markeringsfår

TilbakeslagetNå skal den velta som ble skåret løs i oppslaget, veltes tilbake sammen med 1 3 velter avhengig om tevleren bruker 2 4 skjærs plog. Den første velta skal legges nøyaktig tilbake til jordekanten, den skal være gjennompløyd og den skal ikke avvike for mye fra de veltene som pløyes inntil. Alle planterester skal være nedpløyd.

Første vendeteigfår ved kilenOvergangen mellom jordet og vendeteiga er vanskelig å mestre når vendeteiga går på skrå i forhold til pløyinga på jordet. For å få en jamn overgang må tevleren avslutte nøyaktig ved markeringsfåra og få pløyd alle veltene jamt helt ut, men samtidig minst mulig inn på vendeteiga. Første vendeteigfår skal kjøres beint. Det skal være minst mulig hull eller fordypninger i overgangen, all jord skal være gjennomskåret og vendt, det skal ikke være synlige hjulspor.

SluttfårDen siste fåra på vendeteigen skal gå nøyaktig inntil jordekanten, dvs i tevlinga nøyaktig der hvor den aller første fåra gikk. Sluttfåra skal være bein, ren og regelmessig. Den skal ikke være for bred slik at den er lett å slodde igjen.

HelhetsinntrykketHer dømmes pløgsla fra begynnelse til avslutning. På hele teiga skal ugras og stubb være nedpløyd. Det skal ikke være huller i og mellom veltene. Veltene skal være like store og veltene skal være rette og rene.

Isetting og uttakVendeteigene som går (tilnærmet) vinkelrett på teiga skal ikke pløyes under tevlinga. Her blir tevlerne dømt på samme måte som for teigplog.

Tilbake til hovedsiden for Pløye-NM 2003

Powered by Labrador CMS