Velg riktig spredeteknikk

• God kontakt mellom jord og gjødsel • Jevn tilføring i riktige doser • Mindre kjøring

Publisert

(Fra BG 2/98)

De tre punktene ovenfor er forutsetningen for å redusere de mange negative miljøeffektene ved spredning av flytende husdyrgjødsel. Tap av nitrogen i form av ammoniakk til luft er kanskje det største problemet i forbindelse med husdyrgjødselhandteringa. Fosfor på avveie er heller ikke særlig bra. Det at gjødsla ikke havner der den var tenkt, gjør den for det første utilgjengelig for plantene, men også til sjenanse for miljøet rundt. Jordpakking, som følge av utstrakt kjøring, gir dessuten en negativ effekt på planteveksten.

- Ved å ta i bruk tekniske løsninger som oppfyller de tre nevnte kravene, kan en langt på veg eliminere ulempene. Nedmolding av gjødsel i åpen åker sikrer god kontakt mellom gjødsel og jord. Det samme gjør nedfelling i voksende plantebestand. Velger du å transportere gjødsla i rør eller slanger ut på jordet, reduserer du jordpakkinga. Rørtransport åpner videre for stor vanninnblanding. En teknikk som gir jevn spredning gjør at næringsstoffene utnyttes best mulig og at avrenning og utvasking hindres.

Rådene kommer fra John Morken på Institutt for tekniske fag, NLH. Sammen med kollega Jarle T. Bjerkholt har han utarbeidet en oversikt over ymse spredeteknikker for flytende husdyrgjødsel. Med forfatternes tillatelse gjengir vi kort hvordan de ulike teknikkene fungerer. Dernest sammenlikner vi teknikkene med tanke på næringsstoffutnytting, tap av nærinsstoffer, lukt og jordpakking. Så er det opp til deg å velge det riktige utfra gardens beskaffenhet, produksjon og pengebok.

Powered by Labrador CMS