Valgte kommunen framfor Mesta

TRONDHEIM: Han fikk tilbud fra Mesta om å brøyte for dem, det var bare å skrive under kontrakten. Det våget han ikke. Derimot føles det trygt å brøyte for Trondheim kommune.

Publisert

Les også: - Vil ikkje fornye avtalen" - Angrar, men kan ikkje seie opp"- Bastet og bundet" - Frårår å skrive under"- Kvesta av Mesta etter 28 år" DENNE ARTIKKELEN ER FRÅ BEDRE GARDSDRIFT 7/2006, POSTLAGT 27. SEPTEMBER.Øyvind Myhre er juristen som heller ville kjøre traktor. Nå forpakter og driver han store arealer nærmest midt i Trondheim, foruten at han kjører som entreprenør, driver vaktmestertjenester og snøbrøyting. Nå har han fem traktorer i arbeid, sysselsetter seg sjøl og en fast, pluss tre–fire mann på deltid.Foretrekker private kunderMyhre har lang erfaring i å brøyte for andre. Fram til for 15 år siden brøyta han for Trondheim kommune. Fra da til nylig har han bare tatt oppdrag for private. Grunnen er enkel.– Private, enten det er kjøpesenter eller andre, har en helt annen, langt mer praktisk forståelse for jobben vi skal gjøre. De skjønner at kvalitet og pris henger sammen. De som vil ha topp service og topp kvalitet betaler for det, og da leverer vi det. Handelsbransjen kan måle kvaliteten på brøyting og strøing med kassaapparatet, forteller Myhre. Dersom entreprenørens kostnader øker og det er behov for å endre prisen på brøytinga, er det i det minste rom for forhandlinger.Dette er i skarp kontrast til det offentliges rigide systemer basert på teoretisk tenking.– Ut fra anbudsmateriell og kontraktsforslag ser det nesten ut til at det offentlige ikke ønsker enbils-eiere eller bønder som brøytere. For å fylle alle vilkår må vi disponere et byråkrati og et mannskap som ingen bonde råder over.Trondheim - et godt forbildeEt unntak er Trondheim Bydrift.– Deres opplegg passer mindre maskinholdere. Kommunen har overordnet ansvar for brøytinga, og har vakt med ansvar for utkalling. Dermed kan du legge deg uten vekkerklokke, bare telefonen er på. Når den ringer, har du en time på deg før du må være i gang. Opplegget viser at oppdragsgiver har tillit til den som utfører jobben, mener Myhre. Av og til sjekker vakthavende kvaliteten på arbeidet. Egne rodeformenn følger opp sine områder. Skades utstyr som følge av feil på vegnettet, tar kommunen ansvar for det. Enda til om utstyret ryker av andre grunner mens du er i arbeid, kan du få en viss betaling.Oppgjøret er delt i tre: Beredskap, årsgodtgjørelse for maskiner, samt timebetaling etter når det jobbes. Kontrakten er på tre år, med opsjon på ett år til.Mesta: Gambling å si jaFor noen måneder siden reknet Øyvind Myhre på et anbud for Mesta.– Det er fullt av fallgruver. Eksempelvis er det med ansvar og reaksjoner for usikkert. Mesta kan gi bot om jobben ikke gjøres skikkelig. Jeg er ikke trygg på hvordan det praktiseres. I fjor var det klaging på fjernsynet fordi et busskur ikke var ferdig utbrøyta i tide en gang det snødde mye, og da fikk den som gjorde jobben bot. Å forholde seg til slikt blir for usikkert.I Mestas kontraktsforslag kreves at det ved vedvarende snøfall skal være så hyppig brøyting at maks-grensene for snø i vegen ikke overskrides, men rodelengdene gjør dette fullstendig umulig. Issvuller skal fjernes før de utgjør en fare for trafikken, og du må sjøl passe på dette. Kun ved et ikke definert ekstremvær skal det utvises skjønn.Vær skeptisk– For å klare en slik kontrakt må du disponere enormt mye utstyr, og ha store mannskapsreserver. At en bonde skal klare kontrakten er ren gambling. Du vet ikke hva du går til. Avtalen er tjukk og kompleks, og jeg kom fort fram til at dette ikke var noe for meg, enda vi klarte å bli enige om pris, sier Myhre. Hans generelle råd er å lese kontrakten grundig, og være generelt skeptisk før du inngår avtaler. Det er bedre å si nei en gang for mye, enn å gå inn i noe med stor risiko.Han forstår at kjøperne av brøyting gjerne vil profesjonalisere både seg og jobben. Spørsmålet er bare hvor proff man skal være nødt til å være. Mesta har gått for langt etter hans oppfatning.

Powered by Labrador CMS