Tilrettelegger for traktorproblemer

På Jæren bygges 3,9 km ny riksveg, hvor kritikerne mener at trafikken kommer til å gå i traktorfart. Vegen får midtdeler og er uten mulighet for å svinge til siden.

Publisert

Stavanger Aftenblad forteller at vegen, som bygges midt gjennom et av områdene i landet med størst traktortetthet, fryktes å bli slik at det nærmest til enhver tid er en traktorpropp i løypa. Med fysisk midtdeler kan ikke trafikken bruke motgående kjørefelt for å komme forbi traktorene. Det er heller ikke lagt opp til forbikjøringslommer, der saktegående trafikk kan slippe forbi køen bakom. Klepp-rådmann Ivar Undheim sier til avisa at vegen skal være brei nok til at bilene kommer forbi hvis traktorene legger seg godt ut på rabatten. Forbud mot traktor på den nye veien er også en mulighet, men da må traktorene kjøre gjennom Klepp sentrum. Det er heller ikke ønskelig. Det må nevnes at det i Norge er forbudt å kjøre på vegskuldra, til forskjell fra i Sverige. Det er med andre ord ikke bare traktorføreren sjøl som kan til at det blir frustrasjon over traktorkjøringa.

"
Powered by Labrador CMS