En god start er halve jobben

Sjansen for å tabbe seg ut er størst de første dagene. Ta det med ro, til du er blitt varm i trøya. Å spandere noen minutter ekstra den første dagen, er ofte en glimrende investering.

Publisert

Alle skurtreskerleverandører vet av erfaring at de fleste treskerhavariene skjer rett etter treskerstart. Årsaken kan være at du har vært for slapp med vedlikeholdet, men det kan også være manglende trening. Tross alt er det 10-11 måneder siden sist du satt på treskeren, og kanskje er det ikke alt som sitter i fingerspissene med en gang du starter.

Husk i hvert fall å lukke alle lukene som skal stå oppe i vinterhalvåret og still treskeverket inn etter fabrikkens anbefalinger (instruksjonsboka), men vær oppmerksom på at det er snakk om cirkaverdier ettersom fuktighet, mengde halm, og kornstørrelse varierer fra år til år.

Tenk systematisk

Normalt vil det være mest aktuelt å legge seg under de verdiene som fabrikken anbefaler, men mange bønder gjør stikk motsatt for «å være på den sikre siden». De øker turtallet og strammer samtidig brua. Resultatet kan bli store treskeskader.

Jevn innmating er første bud ved all tresking, og mye viktigere enn om du mater med rotenden eller akset først.

Sjekk gjerne at alt er som det skal være etter noen meters kjøring, men husk at resultatene så langt ikke forteller hele sannheten. Årsaken er at du som regel kjører med lavere hastighet langs åkerkanten, og det innvirker på resultatet. La deg ikke skremme av fire-fem centimeters halmstubb i tanken. Forklaringen er som oftest at du fortsatt kjører med for lav hastighet.

Først på andre eller tredje runden vil du oppnå normal hastighet og jevn innmating. Da er tida inne for en grundigere sjekk.

Er det spill bak treskeren, må du først finne ut hvor dette stammer fra. Sjekk også forholdene foran treskeren. Kanskje er forklaringen at åkeren drysser. Deretter sjekker du om tapene stammer fra skjærebord eller verk. Må du justere treskeren, er det viktig at du nøyer deg med en justering om gangen. Prøv først, sjekk resultatet og juster på nytt.

Stubbhøyde

Husk at stubbhøyden har stor betydning for treskeresultatet. Mengdeforholdet halm - korn og fuktighet er de to faktorene som i størst grad påvirker resultatene.

Fuktigheten øker kraftig, jo nærmere bakken vi kommer. Derfor kan fem centimeter høyere stubbing øke kapasiteten enormt. I Finland er det knapt noen som stubber lavere enn 10 cm, og stubbhøyder opp mot 25 centimeter er slett ikke uvanlige.

Peter Döfnäs anbefaler deg også å sjekke treskeren ekstra grundig etter sesongens første treskedag. - Vær spesielt oppmerksom på at reimene er passe stramme, sier han.

Dagbok

Ofte vil det være lurt å ha ei notisbok liggende i treskeren. Skriv opp alle feil og uregelmessigheter. Kanskje kan du ta opp problemene i forbindelse med en planlagt reparasjon eller hovedservice. Det kan spare deg for betydelige beløp.

Relaterte artikler

Nå er tida inne for å sjekke treskeren: Finn fram fettpresse og ny olje. Skurtreskeren skriker etter smøring. At du gjorde jobben grundig sist høst er bra, men det fritar deg ikke for årets forberedelser.

"
Powered by Labrador CMS