En følsom bryter

Bruk av kapasitive følere i kornanlegget forenkler transportstyringa. De er enkle å montere og meget driftssikre.

Publisert

(Fra Bedre Gardsdrift nr. 8/1999.)

En kapasitiv føler er en elektrisk bryter, som ved berøring slår av eller på strømmen. Den finnes i mange varianter, men de fleste har det til felles at de er støv- og vanntette. Du kan regulere følsomheten. I jordbruket er disse mest aktuelle til styring av transportsystemer i kornanlegg og fôringsanlegg.

Pålitelig

Sverre Linnestad på Blæstad demonstrerer følere som han har montert inn i korntørka for 20 år siden.

- Følerne har fungert problemfritt siden 1980. Det eneste vi har gjort, var å justere dem da de var nye. Siden har de spart oss for mye arbeid.Linnestad mener at arbeidsbesparelsen og bedre sikkerhet er de viktigste grunnene til å montere kapasitive følere.

-Du kan forlate tørka mens skruene og elevatorene går. Du slipper å trave rundt i støvfylte rom for å passe på at transporten går som den skal. Dessuten kan du sikre deg mot at bingene blir overfylte og renner over. Utstyret er meget pålitelig.

Følerne kan koples slik at de slår på strømmen ved berøring, eller de kan slå strømmen av. Etter at berøringen er over, kan du justere hvor lenge det skal gå før følerne slår over igjen. Denne forsinkelsen kan Linnestad stille fra ett sekund til ti minutter. Han kan også regulere hvor mye som skal til før følerne reagerer.

Følerne er ikke bare brukbare på korn, men også på andre faste stoff og endog væsker.

Enkel montering

Innmaten består av elektroniske komponenter med en mikrobryter som det viktigste. Men tilkoplingen er enkel, for i ledningene inn og ut av følerne skal det gå sterkstrøm (220 V). Du trenger ingen transformator.

Fra føleren går det en femleder kabel. Denne legger du fram til motorbryteren. Skal alt gjøres reglementert, må du ha en elektriker til å foreta tilkoplingen, men det er en enkel jobb.

Ei liten indikatorlampe viser tilstanden til føleren til enhver tid.

Monteringen er enkel: Du velger hvor føleren skal stå. Der borer du et hull. Føleren festes med ei kabelklemme, som vist på bildet. Er plata for tjukk for kabelklemma, kan du bore et større hull og feste kabelklemma i ei blikkplate som du spikrer fast utenpå hullet. Kabelklemma har en pakning som gjør at den blir helt tett mot føleren.

Rimelig

I Norge er prisen for en kapasitiv føler omkring 1300 kroner. De fleste som leverer korntørkeanlegg selger slike. I tillegg kommer kostnaden til en liten elektrikerjobb. Ser du på hvor mye arbeidstid du frigjør og hvor mye sikrere korntransporten blir, mener Sverre Linnestad at det er en rimelig pris.

Virkemåte

Eksempel 1 - tømming av beholder1. Beholderen er tom og motoren stoppet2. Beholderen fylles. Når materialet påvirker føleren, starter motoren og tømmingen av beholderen begynner.3. Materialet har forlatt føleren. Motoren fortsetter å gå inntil den innstilte tiden har gått. Deretter stopper den.

Eksempel 2 - fylling av beholder1. Beholderen er full. Føleren er påvirket og påfyllinga er stoppet.2. Materialet fjernes fra beholderen. Føleren starter på nedtellinga av den innstilte tida.3. Den innstilte tida har gått, og føleren aktiverer påfyllinga. 4. Føleren er igjen påvirket, og påfyllinga blir stoppet.

Powered by Labrador CMS